Adeptprogrammet

Adeptprogrammet är vår introduktion för dig som är nyutbildad tandläkare och tandhygienist. Programmet pågår i ett år och syftar till att bidra till en trygg start i ditt nya yrkesliv och skapa ett nätverk med andra nyutbildade hos oss på Folktandvården. Det ingår handledning av en erfaren kollega, utbildningar, studiebesök och föreläsningar.

Deltagare från adeptprogrammet.

Adeptprogrammet gör att man känner sig väl omhändertagen som nyanställd och som ny i sin yrkesroll.

Det säger deltagare från programmet

Syftet är att stödja dig som nyanställd på din väg att bygga upp din yrkesidentitet och skapa ett forum för nyutbildade att mötas i. Som stöd finns också en särskilt utvald handledare att fråga och följa i början av din karriär hos oss. Din handledare är en erfaren kollega på din klinik. Folktandvården erbjuder kontinuerligt handledarutbildning.

Ur adeptprogrammets innehåll

  • Uppstartsträff och avslutningsträff som genomförs tillsammans med programansvariga och med handledarna.
  • T4-utbildning.
  • Pris- och debiteringsseminarium.
  • Adeptdagarna, två heldagar med seminarium och föreläsningar.
  • Tre valfria studiebesök hos någon av våra specialistkliniker.
  • Gemensamma studiebesök på specialistkliniken för Orofacial medicin.

Vi erbjuder även ett introduktionsprogram för nyutbildade tandsköterskor.

Kontakt HR-konsult Folktandvården

Madeleine Lauge

HR-administratör