Din kompetensutveckling och karriär på Folktandvården

Vi skapar goda förutsättning för kompetens- och karriärutveckling för dig som arbetat längre inom tandvård. Vi har omtyckta introduktionsprogram och utbildningar för nyanställda i odontologi.

Tandläkare.

Vi har även en väl utvecklad process för utbildning, ledarskapsprogram och tillsättning av nischtandläkare. I samarbete med högskolor utbildar vi specialisttandläkare och ortodontiassistenter.

Handledare

Folktandvården är en bra arbetsplats för dem som nyligen avslutat sin utbildning. Vi tar även emot de som är under utbildning och behöver praktik. För att säkerställa att tiden hos oss blir givande och lärorik, så utses en handledare som ska hjälpa och stötta den nyanställda.

Våra handledare har ett viktigt uppdrag genom att:

  • Skapa förutsättning för en trygg och säker introduktion för nyutexaminerad tandvårdspersonal. Att introducera nya medarbetare utgör en viktig grund för att Folktandvården ska kunna attrahera och rekrytera personal.
  • Skapa förutsättning för lärande för befintlig personal med behov av extra stöd.
  • Bidra till kompetensförsörjning av tandvårdspersonal hos Folktandvården i Uppsala län. 
  • Sprida kunskap och kvalitetssäkra vården utifrån de riktlinjer/rutiner/regler som finns inom tandvården. 

Adeptprogram

Vi stöttar alla utexaminerade tandhygienister och tandläkare i vårt adeptprogram. Adeptprogrammet kopplar samman rutinerade handledare och nya kollegor för att praktisera sina fräscha teoretiska kunskaper. Programmet pågår under ett år och omfattar handledning, utbildning samt studiebesök.

Introduktionsår för tandsköterskor

Introduktionsåret erbjuds alla nyanställda och nyutbildade tandsköterskor hos Folktandvården. Syftet är att stödja dig som anställd så att du får en bra start på arbetsplatsen och att du tidigt får känna dig trygg i din yrkesroll.

Klinikombud, arbetsgrupper och nätverk

Genom att bli klinikombud exempelvis inom it, Frisktandvård, Äldrevård, Munapoteket, miljö eller hygien och delta i arbetsgrupper samt nätverk har du möjlighet att utveckla dig och påverka din arbetssituation. 

Odontologiska utbildningar

Vår bredd med allmän-, specialist- och sjukhustandvård innebär stora möjligheter till kompetensöverföring. Vi har internutbildningar för samtliga kategorier.

Nischutbildning

Rollen som nischtandläkare syftar till att vara en resurs för hela organisationen genom att både kunna avlasta hemmakliniken och vid behov vara remissinstans för grannkliniker.

Vid utbildning till nischtandläkare upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan med syfte att medarbetaren ska kvalificera sig för framtida uppdrag som nischtandläkare.

Tandläkare som genomgått tidigare nischutbildning hos Folktandvården i Uppsala län kan, på uppdrag från tandvårdsdirektören, tillsättas som nischtandläkare och ska arbeta minst en tredjedel av sin arbetstid inom aktuellt nischområde.

Meriteringstjänstgöring

Meriteringstjänstgöring omfattar högst motsvarande sex månaders heltidstjänstgöring vid specialistklinik. Syftet är att allmäntandläkare genom denna tjänstgöring skall kunna meritera sig för en ST-utbildning.

ST-utbildning

Specialistutbildning (ST) finansieras av Region Uppsala och erbjuds enligt Socialstyrelsens godkända utbildningsplan. Syftet är att säkra Folktandvårdens framtida behov av specialister inom våra sju olika specialiteter. Våra ST-tjänster annonseras på sidan Lediga jobb.

Morgondagens ledare

Är du en framtida ledare? Folktandvården har platser på Region Uppsalas utecklingsprogram inom ledarskap. Utbildningsprogrammet heter Morgondagens ledare och är på 18 månader för dig som är intresserad av ledarskapsfrågor.

Ambassadör

Att vara ambassadör innebär att du representerar Folktandvården i Uppsala län vid mässor, på högskolor och andra evenemang runt om i landet.

Forskning och utveckling (FoU)

Region Uppsala har som ett led i sin forskningsverksamhet anvisat medel för forskning och utvecklingsprojekt. Folktandvården driver uppåt 30 olika projekt under året.

FoU-medlen riktar sig till dig med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till dig som befinner dig i början av din forskarkarriär.