Folktandvårdens verksamhet

Folktandvården är en viktig del i samhällets folkhälsoarbete. Vi drivs av en vilja att hjälpa människor och inspirera till en god munhälsa.

Vi arbetar efter fyra värdeord

Hälsofrämjande

Folktandvården har över 75 års erfarenhet och historia. Vi är en viktig del av samhällets folkhälsoarbete och arbetar förebyggande för att behålla det friska och minska lagningar. Vi ger kunskap och inspirerar till en fungerande tandvård just för dig.

Nytänkande

Vi vill ligga i framkant och erbjuda det bästa för dig. Därför satsar vi på forskning, modern teknik och arbetssätt som ger dig bäst vård utifrån dina personliga behov. 

Kvalitet

Vi ser att varje patient är unik och ska mötas utifrån sina behov. Vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten systematiskt. Dessutom är vi miljöcertifierade.

För alla

Vi berikar varandra och skapar tillsammans en miljö där både medarbetare och kunder/patienter känner sig sedda och respekterade. Att såväl kunder/patienter som medarbetare representerar mångfald och bredd gör vårt arbete extra spännande och stimulerande. Vi är HBTQ-certifierade sedan 2012.

Forskning och utveckling

Folktandvårdens medarbetare har ett driv. Den kunskap som inte finns vill vi ta fram och bidra till att utveckla. Därför har våra medarbetare möjlighet att forska som en del av arbetet.

Varje år pågår runt 30 forsknings- och utvecklingsprojekt i Folktandvården Uppsala län. Du kan läsa mer om dem i vårt årliga bokslut. Kontakta oss vid intresse.

Region Uppsala delar ut pengar för forskning. Pengarna, så kallade Forsknings-, och utvecklingsmedel, riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av studier eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. Folktandvården har också ett antal internutbildningar bland annat utbildningsprogram, minikurser, nischutbildningar och seminarier.

Certifieringar

Kvalitet

Folktandvården i Uppsala län har under många år aktivt arbetat med kvalitetsutveckling och arbetar med processbaserat ledningssystem. Det innebär att vi regelbundet ser över och updaterar de rutiner, arbetssätt och dokument som krävs för att för att garantera att vi lever upp till ställda lagkrav och en hög kvalitet.

Alla kliniker är miljöcertifierade enligt ISO 14000 och emas.

Miljö

Vi följer gällande miljölagstiftning och de mål och riktlinjer för miljöarbete som gäller för Region Uppsala.  Det innebär bland annat att vi ska:

  • Förebygga föroreningar och hushålla med resurser.
  • Upphandla varor och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat och nå uppsatta mål.

Folktandvården utbildar medarbetarna och har särskilda miljöombud på klinikerna. För att minska koldioxidutsläppen genomför vi exempelvis fler telefonkonferenser och använder telemedicin så att även patienterna slipper resa. Vi källsorterar allt vårt avfall och ser noga över vilka kemilkalier vi använder.

Diskriminering

Folktandvården Uppsala län är HBTQ–certifierade. Certifieringen, som ges av RFSL, innebär en kvalitetsstämpel på att vi har en bred kunskap om diskrimineringslagstiftningen, en ökad medvetenhet och att vi arbetar systematiskt med mångfald. 

Folktandvården Uppsala län strävar efter att ha högt i tak och där de anställda kan vara sig själva. Arbetet ger resultat. I medarbetarundersökningar svarar en hög andel att medarbetare behandlas jämlikt, oavsett religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, med mera. Samma höga siffror gäller medarbetarens egen kunskap för att ge patienter lika behandling.

Odontologiskt hälsobokslut

Folktandvården i Uppsala län samlar fakta om tandhälsan och tandvård som presenteras i ett årligt odontologiskt bokslut. Det ger oss en bra bild över tandhälsan i alla åldersgrupper, vilka insatser vi gjort och vad vilka utmaningar vi har inom tandvården framöver.

Odontologiskt hälsobokslut 2018.

I munhälsans tjänst sedan 1942

Folktandvården i Uppsala län har arbetat i munhälsans tjänst sedan 1942 och vi har idag en tandhälsa i världsklass.

Under åren har både tekniken, forskning och kunskap om munhälsa och bemötandet av patienter utvecklats mycket. 

Få tips om tandvård och läs mer om vår forskning och utveckling i vår webbroschyr

Folktandvårdens munapotek

Bra munhälsa är mer än bara tänder. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa dig att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Därför har vi valt ut tandvårdsprodukter som används och rekommenderas av oss och som säljs på våra kliniker. Vi ger dig även instruktioner om hur de ska användas.

Produkterna är utvalda i samråd med vår tandvårdspersonal. Vårt sortiment finns på alla Folktandvårdens kliniker i Uppsala län och täcker de flestas behov, unga som gamla. Vi har även mer specifika produkter för specialisttandvård.