För samarbetsparter

Tandvårdsrädsla

För att anses lida av extrem tandvårdsrädsla skall vissa kriterier uppfyllas. Man skall bedömas som tandvårdsrädd av tandläkare och psykolog, ha undvikit tandvård under längre tid eller fått narkostandvård och dessutom befunnits lida av svår tandvårdsrädsla i ett särskilt test. Efter utredning upprättas en behandlingsplan som prövas av Region Uppsalas beställarenhet för tandvård.

Tandvården och sjukvården kan remittera patienter för behandling av tandvårdsrädsla.

Remissen skickas till:

Centrum för medicinsk tandvård
Specialistkliniken Orofacial Medicin Seminariet
018 - 617 04 20

Det finns även ett telefonnummer för tandvårdsrädda patienter att själva kontakta mottagningen: 020 - 86 19 19

Munhälsobedömning

Personer som är berättigade till nödvändig tandvård kan få en kostnadsfri munhälsobedömning per år. Vanligtvis beställs den av personal på boenden eller inom hemtjänsten.

Se filmen om vår mobila tandvårdsverksamhet:

Samordnare uppsökande verksamhet

Annette Nordström
018-611 77 00