Lex Maria

Folktandvården arbetar ständigt med att upprätthålla och förbättra både patientsäkerhet och vårdkvalitet. I sällsynta fall drabbas patienter tyvärr av vårdskador och som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser.

I patientsäkerhetslagen regleras att vårdgivare är skyldig att anmäla och utreda vårdskador, ofta benmänd som lex Maria.

Anmälningar enligt lex Maria publiceras på Region Uppsalas webbplats.