Lex Maria

Folktandvården arbetar ständigt med att upprätthålla och förbättra både patientsäkerhet och vårdkvalitet. I sällsynta fall drabbas patienter tyvärr av vårdskador och som vårdgivare har vi en utrednings- och anmälningsskyldighet vid avvikelser.

I patientsäkerhetslagen regleras att vårdgivare är skyldig att anmäla och utreda vårdskador, ofta benmänd som lex Maria.

Lex Maria innebär att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan, utredning och kontroll

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada, eller riskerat att komma till allvarlig skada, gör vi en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelserna utreds av vårdgivaren. IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder som vårdgivaren vidtagit är tillräckliga. Detta för att öka patientsäkerheten och förhindra att skador sker igen. 

Anmälda Lex Maria-ärenden 2021