Tandvård för äldre

Folktandvården vill bli nationellt ledande inom tandvård för äldre. Här finns tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med lång erfarenhet av och kunskap för att hjälpa äldre.

Vi vet att äldre människor drabbas av fler sjukdomar och ofta äter många mediciner som gör att munhälsan påverkas. Den som är äldre kan ibland behöva hjälp med att sköta sin munhygien. Bor du på ett äldreboende eller kvar hemma och har ett tillräckligt stort behov av vård och omsorg har du rätt att få en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år. Sedan 1 januari 2016 har vi uppdraget att ge det till alla behövande i Uppsala län. 

Tackar du ja till en munhälsobedömning får du besök av en tandhygienist från Folktandvården som undersöker din mun. Om du behöver fortsatt behandling hjälper vi dig på närmaste Folktandvårdsklinik. Eller så kommer ett av våra mobila tandvårdsteam hem till dig.

Intyg och utbildning

För att få en kostnadsfri munhälsobedömning behöver du ett intyg för så kallad nödvändig tandvård, som visar att du är berättigad till den. Prata med din biståndshandläggare, distriktssköterskan, personalen på äldreboendet eller personalen i hemtjänsten så hjälper de dig. För att få mer information kan du även ringa till oss på Folktandvården.

Våra tandhygienister ger också kommunal och privat vård- och omsorgspersonal munvårdsutbildning i hur de ska sköta den dagliga munvården på vårdtagare de har omvårdnadsansvar för.

Läs mer om tandvård för äldre och dem med särskilda behov

Rekordmånga fick munhälsobedömning 2016.

Folktandvården vill bli ledande inom äldretandvård.

Fortsatt arbete för äldres munhälsa.

Unik studie om äldre invandrares tandhälsa.

Samarbete och rutiner för bättre munhygien.