Tandvård för barn och unga

Folktandvårdens fokus är förebyggande tandvård. Som ett led i det arbetet besöker vi regelbundet skolor, från förskoleklass upp till högstadiet.

Folktandvården tar ansvar för barn och ungas tänder

Alla skolor i Uppsala län har en "värdklinik" hos Folktandvården. Det är oftast närmaste klinik som kontaktar skolan för att boka tid. Budskap och det pedagogiska upplägget varierar efter målgruppen.

De gyllene tvåorna hjälper tänderna

Genomgående är däremot de "gyllene tvåorna": Två centimeter fluoridtandkärm, två gånger om dagen i två minuter, och med två timmars väntan innan du äter eller dricker något. Vatten går alltid bra att dricka, men inte direkt efter tandborstning.

Efter besöket får samtliga barn en tandborste och ett brev att ta hem till vårdnadshavare med information om att vi varit där.

Gadden&Gluggen_2+2+2_tandvård.jpg

Upplägg basprofylax - munhälsa i skolan

  • För de minsta barnen i förskoleklass har vi en trollerilåda med massor av spännande saker att känna på och prata kring.
  • För barn i mellanstadiet ligger fokus på vanor med mat och drycke. Vi berättar hur man förebygger karies och hål i tänderna. Vi visar en film som tar upp hur mycket socker som finns i vår mat.
  • I högstadiet kompletterar vi med information om de skador som tobaksanvändning och stort intag av sura energidrycker medför.