Tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen den 1 mars 2021. Folktandvården välkomnar slutbetänkandet från regeringens utredning med flera förslag som förbättrar för många patienter.

Folktandvården har bistått med expertis i samband med utredningen om jämlik tandhälsa. Här presenterar vi pressmeddelanden och information kopplat till tandvårdsutredningen.

Tandvårdsutredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur systemet för tandvård kan utvecklas för att nå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt system. 

Tandvårdsutredningens förslag är

En tandvårdsundersökning ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Den nya prissättningen baseras på att allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) tas bort.

Tandvården ska arbeta enhetligt och ge varje individ en individuell tandhälsoplan utifrån en riskbedömning. De patienter som har störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.

Unga vuxna mellan 20-23 år ska ej ingå i barn- och ungdomstandvården längre.

Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd. Ett statligt selektivt tandvårdsstöd ska bidra till omhändertagande för fler patienter med särskilda tandvårdsbehov.