Daglig verksamhet enligt LSS

Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov.

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan få Daglig verksamhet som insats enligt LSS

Stöd enligt LSS kan du söka om du har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en kognitiv nedsättning efter en hjärnskada som du fått i vuxen ålder.

Vad är daglig verksamhet?

Den dagliga verksamheten kan vara på olika sätt. Det kan till exempel handla om att arbeta i en särskilt anpassad verksamhet. Det kan också vara sysselsättning på en vanlig arbetsplats i samhället.

Den dagliga verksamheten ska anpassas till vad du klarar. Den ska ge dig möjlighet till aktivitet, stimulans, utveckling och gemenskap.

Hur söker jag daglig verksamhet?

Du söker daglig verksamhet hos biståndshandläggare i din hemkommun.

Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan du prova att söka sysselsättning som bistånd enligt socialtjänstlagen.

Om LSS.

Om socialtjänstlagen.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.