Tolkning för personer som är döva eller har hörselnedsättning

För dig som bor i Uppsala län erbjuder Tolkcentralen tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad.

Tolkcentralen ger tolkning i olika vardagssituationer.

Exempelvis vid dessa situationer:

  • Sjukvårdsbesök.
  • Arbetsplatsträffar.
  • Myndighetskontakter.
  • Familjeangelägenheter.
  • Fritidsaktiviteter.

Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkningen är kostnadsfri för dig som är döv, dövblind eller har hörselnedsättning.

För dig som har funktionsnedsättning som påverkar ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen så kallad taltjänst.

Mer om taltjänst.

Kontakt

Kontakta Tolkcentralen

Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger. 
Ring 018-10 08 40.

Taltelefon: 018-611 67 34

SMS: 070-322 67 34

Fax: 018-55 62 08

Bildtelefon och texttelefon: uppsala.tolkcentralen@ectalk.se

E-post: tolkcentralen@regionuppsala.se

Hitta på sidan