Psykiatri

Psykiatri är sjukvård för psykiska sjukdomar och tillstånd.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

BUP riktar sig till personer upp till 18 år. Verksamheten erbjuder bedömning och behandling för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Familjen erbjuds stöd och behandling. Teamen samarbetar med skolans elevvård, och andra som barnet har kontakt med inom hälso-och sjukvården samt socialtjänsten.

Vuxenpsykiatri

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp. Oftast räcker det stöd man kan få från personer i sin närhet men ibland behövs professionell hjälp. För många hjälper den behandling som ges av primärvården. Inom den specialiserade vuxenpsykiatrin på Akademiska utreds, behandlas och rehabiliteras enbart personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar.

Vart ska jag vända mig?

Om stöd i Uppsala län vid psykisk ohälsa.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.