Råd och stöd enligt LSS

En hjälp som du kan få genom LSS är "Rådgivning och annat personligt stöd".

LSS är en lag som kan ge särskilda rättigheter till dig som har en funktionsnedsättning. En hjälp som du kan få genom LSS är "Rådgivning och annat personligt stöd". Det kallas ibland bara för "Råd och stöd". Med det menas att du kan få rådgivning av personer som vet mycket om hur det är att leva med en funktionsnedsnedsättning. Det kan exempelvis vara en kurator, psykolog, arbetsterapeut eller en annan expert.

I Uppsala län är det Region Uppsala som ansvarar för Råd och stöd enligt LSS.

Vilka kan få Råd och stöd enligt LSS?

Dessa personer kan beviljas insatsen Råd och stöd enligt LSS:

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer med andra varaktiga funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och ge stora svårigheter i vardagen.

Hur får jag Råd och stöd

I Uppsala län ansöker du om insatsen hos Regionens LSS-enhet. Kontakta enheten för att få information om hur du söker.

Region Uppsalas LSS-enhet - kontaktuppgifter på 1177.se.

Mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.