Vem ansvarar för att du får hjälp?

Samhället har ett omfattande ansvar att ge insatser till människor med funktionsnedsättning. Det är bestämt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett grundläggande ansvar för alla som vistas i kommunen och också skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet. Skollagen ger alla barn och ungdomar rätt till skolgång.

Stöd enligt LSS

För människor med stora funktionsnedsättningar finns dessutom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS ger möjlighet till olika former av stöd och service.

Exempel på stöd:

  • Boende.
  • Daglig verksamhet.
  • Korttidsvistelse.
  • Personlig assistent.
  • Ledsagare.
  • Kontaktperson.

Regionens ansvar

Regionen har ett särskilt ansvar för expertinsatser till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Insatserna ska planeras i samverkan med personen det gäller. Det görs genom att personer med funktionsnedsättning erbjuds en individuell plan, där man kommer överens om mål, åtgärder och när planen ska följas upp.

Habilitering

Inom regionerna finns barn- och vuxenhabiliteringarna som ger habiliteringsinsatser till personer med bestående funktionsnedsättningar och deras anhöriga. På habiliteringen finns team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk kompetens.

Psykiatri

Inom Regionerna finns även barn– eller vuxenpsykiatri, som ansvarar för utredning och behandling till personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Även här finns team med medicinsk, social, pedagogisk och psykologisk kompetens.

Råd och stöd enligt LSS

Som ett komplement till den habilitering och rehabilitering som ges av Regionen har personer med omfattande funktionshinder möjlighet att ansöka om Rådgivning och annat personligt stöd ”Råd och stöd” enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Om du inte är nöjd

Läs samhällsguidens information om vad du ska göra om man inte är nöjd med det stöd du får.

Om du inte är nöjd.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.