Månadens bok på infoteket april 2023

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Schizofreni: livet med en psykossjukdom" är månadens bok i april 2023.

Bokens omslag

Schizofreni: livet med en psykossjukdom 

Av Sten Friberg, Åsa Konradsson Geuken, Ylva Wächter 

Schizofreni är en tung diagnos, både för den som får den och för anhöriga. Dessutom är den förenad med många fördomar, skam och stigmatisering. Att få diagnosen schizofreni väcker många tankar och frågor. Vad händer nu? Hur kommer mitt liv bli? Går det att leva ett någorlunda normalt liv?  

Även om schizofreni är en kronisk psykossjukdom, som påverkar hjärnan på många sätt, så finns det idag mediciner som kan lindra och ge möjlighet till ett ganska normalt liv. Men kunskap och förståelse behövs. Den här boken är fylld med fakta om schizofreni, orsaker och vad som händer i hjärnan. Den tar upp behandling, vård och stöd. Den går också in på hur livet med schizofreni kan se ut, med återhämtning och sysselsättning. Fakta varvas med berättelser från verkligheten. 

Boken är tänkt som ett stöd i processen att få tillvaron att fungera. Men även att bidra till att göra schizofreni till en sjukdom bland andra. Svår, men inget att skämmas över. Författarna är alla specialister inom området psykiatri och Åsa Kondradsson Geuken har dessutom erfarenhet av att vara anhörig till någon med schizofreni.  

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket (welib.se).