Månadens bok på infoteket mars 2023

Infoteket tipsar om böcker och filmer om funktionsnedsättningar och diagnoser. "Det finns ord bakom bokstäverna" är månadens bok i mars 2023.

Bokens omslag

Det finns ord bakom bokstäverna

Av Lisbeth Iglum Rønhovde och Åsne Midtbø Aas

Dyslexi finns i alla yrkesgrupper och i alla åldrar. Det kan se ut på många olika sätt, men de flesta med dyslexi säger att de har haft det jobbigt i skolan. Om man lever med dyslexi utan att få hjälp är det lätt att man känner sig misslyckad, frustrerad och kanske till och med dum. Kanske blir man den som inte hänger med och istället som pratar högt och stör.

Många med dyslexi har dessutom andra svårigheter, som till exempel koncentration, minne, ordning och finmotorik. Då är det lätt att känna hopplöshet. Den här boken vill visa att det inte är hopplöst. Det finns hjälp att få. I boken kan du läsa om hur det kan vara att leva med dyslexi. Du får lära dig hur man kan känna igen dyslexi och veta vart man kan vända sig för att få hjälp?

Boken vänder sig till lite äldre barn och ungdomar. Men den kan också vara till nytta för vänner, syskon, föräldrar och lärare som bättre behöver förstå hur det kan vara att leva med dyslexi.

Se i infotekets bibliotekskatalog om boken finns inne för utlåning på infoteket (welib.se).