Kom igång med bokläsning

Illustration: Vuxen sitter på golvet med barn i knät. De tittar i bok tillsammans.

Gemensam bokläsning är något av de bästa föräldrar kan göra för att stötta barnets språk- och kommunikationsutveckling. Det är när den vuxna läser tillsammans med barnet och inte för barnet. Den vuxna kan med en rad strategier göra barnet mer aktivt i bokläsning.

Hur får man till gemensam bokläsning?

Kom igång med bokläsning

Arrangera en kommunikationstriangel

Sätt dig så att du, barnet och boken bildar en triangel. Barnet ska enkelt kunna titta både på dig och på boken.

Fånga barnets uppmärksamhet

Använd kroppsspråk, mimik och ljud för att fånga barnets uppmärksamhet.

Ge barnet tid att svara

Du kan ofta behöva vänta ganska länge innan små barn tar sin tur i bokläsningen och svarar på något du sagt eller gjort.

Tolka och bekräfta barnets respons

Barn kan svara på många sätt. De kan peka, göra en gest, titta upp eller försöka säga något. Tolka allt barnets gör som kommunikation och bekräfta det.

Imitera barnet när det säger eller gör något. Då visar du barnet att du lyssnar. Du uppmuntrar också barnet att fortsätta kommunicera med ljud, ord och kroppsspråk. Det är sedan genom att imitera dig som barnet kommer lära sig nya ord och handlingar.

Bekräfta det barnet säger eller försöker säga genom att bygga ut det. Om barnet till exempel säger "brum brum" kan du säga "ja, han kör sin bil". Genom att göra det visar du att du förstått och hjälper samtidigt barnet att utveckla sitt språk.

Boktips

Låt ditt barn vara med och välja bok för att öka motivationen. Välj en bok där man både använder kroppsspråk, ljud, tecken och tal så att ditt barn också kan delta. På bibliotek kan du få hjälp att hitta bra böcker. Fråga en bibliotekarie.

Kontakt

Sidorna "Tidig intervention" är skapade av Habiliteringen i Uppsala län. Informationen vänder sig till alla som vill ha tips om hur man kan stödja barn till lek och kommunikation. 

Kontakt med ansvarig för innehållet på sidan sker genom e-post till: habiliteringen@regionuppsala.se