Klara rutiner i vardagen

Illustration: Vuxen person sitter på huk och visar bildkarta med tre olika bilder för ett barn.

Att få rutiner i vardagen att fungera kan vara svårt när man har små barn. Det kan vara svårt med läggning, måltider eller att komma iväg till förskolan. För att få rutiner i vardagen att fungera är det viktigt att du som vuxen skapar rutiner. Börja med att tänka igenom hur läggningen eller morgonrutinen ska gå till. Om ni gör på samma sätt varje gång lär sig barnet rutinen och det går lättare.

Se film om att gå till förskolan

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska (somali), sorani och tigrinja. Klicka på CC och ställ in språk.

Se film om läggningsrutiner

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska (somali), sorani och tigrinja. Klicka på CC och ställ in språk.

Förbered barnet

Alla människor mår bra av att veta vad som kommer hända så att vi känner oss förberedda. Små barn vet inte själva vad som ska hända och när det ska hända. De vet till exempel inte vilka dagar de ska gå till förskolan och vilka dagar de ska vara hemma. Det gör att saker kan hända oväntat och plötsligt för barnet. Barn kan också börja tro att ni ska göra något som ni inte ska göra. Om ni brukar ta bil till förskolan kan barnet tro att ni är på väg till förskolan när ni sätter er i bilen. Barnet kan då bli ledset eller oroligt när det förstår att ni är på väg någon annanstans. Det kan bli fel även om det är ett ställe barnet gillar. För att rutiner ska fungera smidigt är det därför viktigt att vuxna förbereder barnet så att det får koll på läget.

Små barn kan också behöva hjälp att avsluta det de håller på med innan de kan börja göra något annat. När du till exempel har förberett barnet på att ni ska gå ut, kan du behöva hjälpa barnet att avsluta sin aktivitet innan ni kan börja ta på er ytterkläder.

Förbered med bild

Ett bra sätt att förbereda små barn är att visa en bild på det ni ska göra. Bilder är lättare att förstå och komma ihåg än ord.

Illustration: Vuxen på huk tillsammans med barn i tamburen. De tittar tillsammans på en bild på insidan av ytterdörren. Bilden på dörren visar en lekplats.

Om du visar en bild på förskolan innan ni går dit vet barnet vart ni är på väg. Då minskar risken att barnet tror att ni ska till affären och blir ledset för att det inte blev som det tänkt sig. Du kan också använda bilder i mobilen eller skriva ut bilder. På sidan www.bildstod.se kan du göra bilder som du kan använda för att förbereda ditt barn.

Förbered med bildschema

Ett bildschema förbereder barnet på i vilken ordning aktiviteter kommer. Du kan till exempel använda ett schema för att förbereda barnet inför läggningen.

Illustration: Vuxen kvinna på huk visar bildkarta med tre olika bilder för ett barn.

Schemat ger barnet bättre koll på hela rutinen. Schemat kan också fungera som en kom-ihåg-lista under aktiviteten. Barnet kan ta bort bilden ni är färdiga med och ta initiativ till att påbörja nästa steg i rutinen.

Förbered med "först – sedan"

För att öka barnets motivation kan du använda ett bildschema med först-sedan.

Illustration: Man sittande på huk framför barn. Visar bildkarta med två olika bilder (val) för barnet.

Om barnet tycker att det är jobbigt att klä på sig ytterkläderna kan du med bilder påminna om att det kommer något kul när ni har klätt på er. Först klä på sig kläder, sen gå till lekparken. Bilden på det som kommer "sen" ska vara något som barnet verkligen gillar.

Förbered med film

Ett annat sätt att förbereda och öka barnets motivation är att visa en film på det ni ska göra. Om ditt barn inte vill gå till lekplatsen kan en liten film på när barnet gungar tillsammans med dig göra att barnets lust att gå ut ökar. Filmerna kan också vara roliga att titta på och prata om tillsammans med barnet.

Öka barnets delaktighet

Alla tycker att en aktivitet blir roligare om vi känner oss delaktiga i den. Om du ökar ditt barns delaktighet i rutiner ökar barnets motivation jämfört med om barnet bara "följer med".

Låt barnet vara med och välja

Ett enkelt sätt att öka barnets delaktighet är att låta barnet vara med och bestämma. Det räcker ofta med att låta barnet göra små val för att öka barnets motivation.

Illustration: Vuxen på hukl framför barn. Visar två olika bilder för barnet. den ena föreställer gunga. Den andra bilden föreställer rutschkana.

På morgonen kan du exempelvis låta barnet välja mössa eller om ni ska ta trappan eller hissen ner. Vid läggningen kan barnet få välja tandkräm eller vilken bok ni ska läsa. Det är viktigt att valet blir tydligt för barnet. Därför är det bra att visa upp de saker barnet kan välja mellan, eller visa bilder på sakerna.

Låt barnet få en uppgift

Ett annat sätt att göra barn mer delaktiga är att ge dem en uppgift. Barn tycker det är kul och känner sig duktiga när de får hjälpa till. Du kan exempelvis låta ditt barn torka av bordet efter maten, slänga blöjan i papperskorgen eller släcka lampan. Om ni är i affären kan barnet få plocka ner saker i vagnen, lägga upp saker på rullbandet eller hålla i kvittot.

Kvinna och flicka tömmer diskmaskinen tillsammans. Flickan räcker en tallrik till kvinnan.

När vi ger barnet små uppgifter är det också mindre risk att barnet börjar göra något som vi inte vill att det ska göra. Om du låter barnet vara med och packa ner matvaror i påsen är det exempelvis mindre risk att barnet springer iväg eller börjar plocka med något annat.

Anpassa kravnivån

Barn lär sig av att göra rätt. För att barnet ska lära sig rutiner är det därför viktigt att du hjälper barnet att lyckas. Be ditt barn att göra lagom svåra saker och hjälp till när det behövs. När ditt barn inte gör något du ber det om, är det bra att fundera över varför. Är det inte tillräckligt tydligt vad barnet ska göra, är det för svårt eller är barnet inte motiverat?

Kan barnet göra det vi ber om?

Enkla uppgifter kan vara svårare för barnet än vad vi tror. När du ber ditt barn att sätta på sig ytterkläderna behöver barnet inte bara kunna ta på sig sin jacka. Barnet behöver också förstå vad du säger, kunna avsluta sin lek, inte bli distraherad på väg ut i hallen samt veta i vilken ordning man sätter på sig kläderna. När barnet inte klarar av en uppgift är den nog för svår för barnet. Tänk då på att göra uppgiften tydligare och lättare. Det kan du göra genom att ge tydliga instruktioner med hjälp av bilder eller att hjälpa barnet med vissa delar så att det lyckas och vill göra det igen.

Det är också viktigt att tänka på att barn klarar av olika mycket vid olika tillfällen. När barnet är trött, hungrigt, argt eller ledset klarar det mindre själv. När barnet är i en ny miljö med andra personer eller på ett ställe med mycket ljud och rörelse behöver det också mer hjälp än annars.

Är det en viktig regel?

Som vuxen är det ens uppgift att uppfostra barnet. Det är då lätt hänt att tillsägelserna blir många. Varje tillsägelse kan dock leda till konflikt om barnet inte gör som den vuxna säger. För att minska konflikterna är det därför bra att tänka igenom vilka regler som är viktigast. När du säger till barnet att sluta göra något är det också viktigt att berätta för barnet vad det får gör. Om barnet till exempel är hårdhänt mot ett husdjur är det viktigt att inte bara säga "stopp", utan också visa barnet hur det klappa djuret fint.

Trappa ner konflikter

När barn har blivit ledsna eller arga är det ännu svårare för dem att förstå vad du vill och att kunna göra det. Det är då svårt för barnet att lära sig något som kommer att göra rutinen lättare nästa dag. När en konflikt har uppstått är därför viktigt att försöka trappa ner konflikten snarare än att tvinga barnet att ge med sig. Försök att själv hålla dig lugn och trösta barnet. När barnet har lugnat sig kan du hjälpa till att göra klart det ni höll på med. Efteråt kan du fundera på varför konflikten uppstod. Fundera på hur du kan göra rutinen tydligare och enklare, samt hur du kan lära barnet att göra det du bad om.

Kontakt

Sidorna "Tidig intervention" är skapade av Habiliteringen i Uppsala län. Informationen vänder sig till alla som vill ha tips om hur man kan stödja barn till lek och kommunikation. 

Kontakt med ansvarig för innehållet på sidan sker genom e-post till: habiliteringen@regionuppsala.se