Kom igång med lekar

Illustration: Vuxen och barn sitter mitt emot varandra vid bord och lägger pussel.

Varför är det viktigt?

Leken är små barns naturliga sätt att lära sig nya saker. I lek med andra lär sig barn att kommunicera, fantisera och lösa problem. Idag spenderar barn allt mer tid framför skärmar. Det gör att de får färre tillfällen till lek än vad de skulle behöva. WHO har därför gått ut med riktlinjer om att barn under två år inte ska ha någon tid framför skärmar. Som vuxen finns det mycket man kan göra för att hjälpa barnet att tidigt komma igång med lek och samspel.

Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Små barn har ofta svårt att själva komma på och utveckla lekar. Den vuxna behöver därför hjälpa barnet med det. Som vuxen kan du planera in en lekstund varje dag, då du och barnet leker och har kul ihop. Du kan också bjuda in dig själv i barnets pågående lekar när det passar. Då kan du utveckla barnets lek genom att plocka in en ny leksak eller ett nytt moment i leken. Här följer tips på hur du kan hjälpa ditt barn att komma igång och leka.

Välj en bra lek

För små barn är det bra att välja enkla lekar som man kan upprepa många gånger. Välj en lek där både du och barnet har tydliga roller. Då blir det lättare att leka tillsammans istället för att ni leker var och en för sig. När ni lägger knoppussel tillsammans kan barnet få plattan och du har bitarna. Din roll blir att ge barnet bitar och barnets roll blir att lägga bitarna i plattan.

Illustration. Vuxen och barn sitter på golvet mitt emot varandra. De leker med leksaksbilar och garage. Den vuxne håller upp röd bil och visar för barnet.

Försök att hitta en lek som du tror att ditt barn gillar. Om barnet tycker särskilt mycket om bilar försöker du hitta på en lek med bilar. Om barnet tycker om att röra på sig kan du försöka hitta på "springa-lekar" som ni kan göra ute. Det viktigaste när ni leker är alltid att ni har roligt så att ni vill fortsätta att leka och göra saker tillsammans. När ni leker med bilar kan du ha bilarna och ge dem till barnet, som får parkera dem i garaget."

Förbered för leken

Illustration. En man står och tänker. Tankebubblor med barn på stripp-trapp-stol; överkryssad mobiltelefon samt tvättkorg.

För att få till en bra lekstund kan det vara viktigt att du förbereder dig. Plocka undan saker som inte ska vara med i leken och som kan störa er. Stäng av tv:n och lägg undan din mobil. Välj en plats som passar för leken. Ett bra tips är att plocka ihop materialet för era lekar i en låda eller påse, som du enkelt kan ta fram när du vill leka med barnet.

När du planerar att göra en lek ihop med ditt barn är det viktigt att visa tydligt för barnet vad du tänker dig att ni ska leka. Ett bra sätt att göra det är att visa ett lekkort. Ett lekkort är en bild på leken. På baksidan av lekkortet finns en instruktion så att alla vuxna vet hur leken går till. Om du visar lekkortet innan ni leker lär sig barnet snart vad lekkortet betyder. På sikt kan barnet välja lek med hjälp av lekkorten eller själv be om en lek genom att ge dig ett lekkort.

Du kan se förslag på lekar och hur lekkort kan se ut under rubriken "Vad kan jag leka med mitt barn?".

Lär barnet leken

Små barn lär sig genom imitation, alltså att titta på vad andra gör och göra lika. För att lära barnet leken måste den vuxna tydligt visa barnet hur man gör. Barn behöver göra lekar många gånger för att lära sig dem. Om något moment är svårt för barnet, behöver den vuxna hjälpa till. Om ni lägger pussel ihop kan du exempelvis peka var biten ska ligga för att hjälpa barnet. För att barn ska tycka att lekar är roliga och vilja fortsätta är det viktigt att de får lyckas.

Illustration. Vuxen och barn klappar sina handflator mot varandra.

Lekkartor kan hjälpa den vuxna att lära barnet nya lekar eller utveckla lekar. På lekkartor finns bilder som kan ge både dig och barnet förslag på vad ni kan göra och säga i leken. Under rubriken "Vad kan jag leka med mitt barn?" finns förslag på hur lekkartor kan se ut och filmer på hur du kan använda lekkartor.

Illustration. Barn och vuxen leker på golvet med olika husgeråd. I bekgrunden en pektavla med bilder på temat matlagning.

Fånga och behåll barnets uppmärksamhet

Små barn blir lätt distraherade och tappar fokus. För att få till gemensam lek är det därför viktigt att den vuxna fångar och behåller barnets uppmärksamhet. Ett bra sätt är att använd mycket gester, mimik och ljud som fångar barnets uppmärksamhet. Överdriv gärna!

Tre illustrationer: Barnhand och vuxenhand som klappar mot varandra; tummen upp; mun som säger "Bra".

För att behålla barnets uppmärksamhet kan den vuxna behöva anpassa tempot i leken. Ibland måste du vänta in barnet för att det ska komma igång. Andra gånger måste du vara snabb så att barnet inte hinner tappa fokus.

Att skapa förväntan i leken är ett annat sätt att fånga barnets uppmärksamhet. Ett enkelt sätt att göra detta är att räkna till tre innan det händer något roligt, exempelvis innan barnet åker ner för rutschkanan eller blir upphissad. Du kan också stanna upp i leken för att skapa spänning. Om du gungar barnet kan du stanna upp gungan och ge ny fart när barnet tittar förväntansfullt på dig.

Pappa och barn vid rutschkana.

Ha roligt i leken

Det viktigaste när du leker med ditt barn är att ni har roligt tillsammans. Visa barnet att du tycker det är kul att göra saker ihop. Tänk också på att avsluta leken innan barnet tröttnat, lek hellre vid fler tillfällen. Du kan också filma leken och titta på filmen med ditt barn efteråt. Då kan barnet njuta av er roliga lek fler gånger!

Vad kan jag leka med mitt barn?

Tidiga lekar

De första lekarna som små barn lär sig är ofta sociala lekar som titt-ut, kittlas, jagalek eller att bli upphissad. Dessa lekar har ni chans att leka många gånger om dagen, exempelvis på skötbordet eller medan ni väntar på bussen. När barnet blir lite äldre tycker de ofta om enkla lekar som att stoppa i och plocka ur saker ur burkar eller att hämta saker.

Se filmen om enkla lekar

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska (somali), sorani och tigrinja. Klicka på CC och ställ in språk.

Här finns de fem lekarna som visas i filmen och lekkort till lekarna.

Fem tidiga lekar - lekkort (pdf).

Regel-lekar

Regellekar är enkla och tydliga lekar som går till på samma sätt varje gång. Det gör att många barn snabbt kan lära sig och delta i leken. Regellekar går bra att leka med ett eller flera barn i grupp.

Illustration: Tre barn och en vuxen dansar ringdans.

Här finns förslag på fem regel-lekar.

Fem regel-lekar - lekkort (pdf).

Genom att använda lekkort visar du tydligt för barnen vad du tänkt att ni ska leka. Lekkorten kan också hjälpa barnet att själv välja eller be om en lek.

Sånger

Sånger är roliga och enkla lekar som många barn älskar. Välj gärna sånger med tydliga rörelser. Då kan barnet delta genom att göra rörelserna, även om det inte kan sjunga med. Om barnet har lärt sig ett ljud eller ord kan du pausa sången och låta barnet fylla i det.

Här finns förslag på fem sånger att börja med om du vill komma igång och sjunga tillsammans med ditt barn.

Fem sånger - sångkort (pdf).

Illustration. Mamma och barn sitter på golvet mitt emot varandra. Barnet visar kort med bild för mamman. På golvet ligger två andra bildkort.

Genom att använda lekkorten förbereder du barnet på vilken sång ni ska sjunga. På sikt kan barnet själv få vara med och bestämma sång genom att välja bland korten.

Skapande lekar

Många barn gillar skapande lekar som att måla, rita, pärla och leka med play dooh. Den vuxna behöver visa barnet vad man kan göra med materialet. Små barn gillar ofta enkla sekvenser som ni kan göra många gånger. Ni kan till exempel rulla en orm av play dooh, skära den i bitar, rulla bollar och lägga i en tom chokladask. Som i all lek är det viktigaste att ni har roligt ihop.

Vardagsrutiner

Många vardagsaktiviteter är perfekta tillfällen för lek med små barn. För barn är det ofta lika roligt att göra "riktiga saker" som att leka med leksaker. Många vardagssysslor innehåller moment som barn tycker om, till exempel "stoppa i och plocka ur", "ge och ta" eller sortera.

Illustration. Kvinna och barn tömmer diskmaskinen tillsammans. Barnet ger tallrik till kvinnan.

Låt barnet delta i aktiviteter som att duka, plocka ur diskmaskinen, lägga in tvätt i tvättmaskinen, städa undan leksaker, torka bordet, slänga sopor eller hämta saker åt dig.

Roll och fantasilek

När barn är runt två år brukar de börja leka enkla fantasilekar som att mata gosedjur eller leka med bilar. Som vuxen kan du hjälpa barnet att utveckla lekarna genom att plocka in en ny leksak eller hitta på nya moment. När ni leker med bilar kan du exempelvis rita upp parkeringsplatser eller hitta på att ni åker till verkstaden för att laga bilarna. När ni leker med djur och dockor kan du hitta på att ni har kalas för någon av dockorna. Ibland kan det vara svårt att komma på vad man kan leka. En lekkarta kan hjälpa både dig och barnet att komma på fler saker att göra i leken. Med hjälp av bilderna kan ni också kommunicera mer i leken. Du som vuxen kan vara extra tydlig med vad du gör och säger genom att peka bilderna. Barnet kan också peka på bilderna för att kommentera och ta egna initiativ.

Här finns fem förslag på hur lekkartor för olika lekar kan se ut:

Se filmen om att leka med djur

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska (somali), sorani och tigrinja. Klicka på CC och ställ in språk.

Se filmen om att leka med bilar

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska (somali), sorani och tigrinja. Klicka på CC och ställ in språk.

Varför leker inte mitt barn?

Det kan finnas fler orsaker till att barn inte kommer igång med lek:

  • Barnet har svårt att vara uppmärksam på andra. Barn lär sig leka genom imitation. De tittar på hur andra gör och gör sedan likadant. Om barnet har svårt att vara uppmärksam på vad andra gör, får barnet också svårt att imitera och att komma igång med lek.
  • Barnet vet inte vad man gör med olika leksaker eller hur lekar går till.
  • Barnet har kort uthållighet och har svårt att stanna kvar i aktiviteter.
  • Barnet är inte motiverad till att prova nya saker. En del barn kan fastna i vissa lekar eller material och har svårt leka med något de inte känner igen eller klarar av.

Om barnet har svårt att komma igång med lek på egen hand är det extra viktigt att du som vuxen hjälper ditt barn. Om du är orolig för ditt barns utveckling kan du ta kontakt med BVC.

Kontakt

Sidorna "Tidig intervention" är skapade av Habiliteringen i Uppsala län. Informationen vänder sig till alla som vill ha tips om hur man kan stödja barn till lek och kommunikation. 

Kontakt med ansvarig för innehållet på sidan sker genom e-post till: habiliteringen@regionuppsala.se