Vad är tidig intervention?

Illustration: Mamma och barn leker med små bilar på golvet.

Vad menas med tidig intervention?

Tidig intervention är att gå in med medvetna strategier för att stötta barnets utveckling, redan när barnet är litet. För små barn är det viktigt att komma igång med lek och kommunikation tidigt eftersom det lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. De flesta barn driver själva på sin utveckling genom att försöka kommunicera och ta kontakt med andra människor. Andra barn är inte lika sociala i sig själva och får färre tillfällen att öva på lek och kommunikation. Idag spenderar barn allt mer tid framför skärmar. Det gör att nästan alla barn får färre tillfällen med lek och kommunikation än de egentligen behöver. WHO har därför gått ut med riktlinjer om att barn under två år inte ska ha någon tid framför skärmar.

Vi vet från forskning att barn utvecklas som mest under sina tre första levnadsår. Det är därför viktigt att inte vänta på att barnet ska komma ikapp i sin utveckling, utan istället göra vad vi kan för att stötta utvecklingen. Vuxna måste ta ansvar för att barnet får tillfällen att öva på lek och kommunikation. Med olika strategier kan vi locka barnet till att kommunicera och umgås med oss så mycket som möjligt under dagen. Det stärker också relationen mellan barnet och den vuxna.

Vad är typisk utveckling?

De flesta barn utvecklas snabbt under sina första år. De driver själva på sin utveckling genom att utforska och interagera med människor och föremål i sin miljö. På detta sätt utvecklas de inom motorik, problemlösning, samspel, kommunikation och lek. När barnet lär sig nya färdigheter öppnar det möjlighet för fortsatt inlärning. När barn till exempel lär sig peka, gör detta att de kan ta nya sociala initiativ. De kan styra vuxnas uppmärksamhet för att visa vad de tycker är kul, vad de vill ha eller fråga vuxna vad något heter. På det här sättet fortsätter barn att lära sig nya saker.

Läs mer på 1177.se om vad barn brukar ha lärt sig vid olika åldrar.

Ska jag vara orolig?

Att ett barn har svårt med kommunikation, lek och samspel kan vara tidiga tecken på autism. Autism är en neurologisk funktionsnedsättning som påverkar hur ett barn upplever och interagerar med sin omgivning.

Illustration på barn vid en lekplats. Två barn leker vid en rutschkana och ett barn står ensamt vid ett staket.

Barn med autism har svårt med socialt samspel och kommunikation. Detta kan ofta märkas tidigt genom att barnet använder få gester, ger lite ögonkontakt, verkar ointresserad av leka tillsammans med andra och lär sig prata sent. Barn med autism har också ofta upprepande beteenden och begränsade intressen. Det är vanligt att de föredrar enstaka föremål eller aktiviteter, som de upprepar gång på gång. Barn som har autism kan ägna mycket tid med aktiviteter i "sin egen värld". De kan då bli experter på en viss aktivitet men får för lite träning på samspel, lek och kommunikation ihop med andra människor.

En film om autismintervention

Filmen har undertexter (subtitles) på arabiska, engelska, somaliska, sorani, svenska och tigrinska.

Kontakt

Sidorna "Tidig intervention" är skapade av Habiliteringen i Uppsala län. Informationen vänder sig till alla som vill ha tips om hur man kan stödja barn till lek och kommunikation. 

Kontakt med ansvarig för innehållet på sidan sker genom e-post till: habiliteringen@regionuppsala.se