För dig som är utbildad utomlands

För att jobba inom hälso- och sjukvård i Sverige måste du för vissa yrken ha en svensk legitimation. Vi hjälper dig på vägen och kan erbjuda dig praktikplats för att stötta dig.

Hur du ska göra för att få svensk legitimation beror på om du är utbildad i ett EU/EES-land eller ett land utanför EU/EES.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation och sköter processen. Vi stödjer dig på vägen mot legitimation och kan erbjuda olika praktikplatser.

Är du tandhygienist eller tandläkare? Läs gärna mer på Folktandvårdens sidor.

Kontakt

HR- och arbetsmarknadsavdelningen

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan