Språkstöd för anställda

Vi erbjuder våra medarbetare med annat modersmål än svenska, språklektioner för att stärka svenska språket.  

En god kommunikation bidrar till en trygg arbetsmiljö och en stärkt patientrelation. Att arbeta med språkutveckling stärker dig som medarbetare i din yrkesroll och kan bidra till att öka trygghet och självförtroende.  
 
Vår interna språkutbildning bedrivs av Uppsala folkhögskola, som är en filial till Wiks folkhögskola. Utbildningen är flexibel och kan anpassas efter just ditt behov. Den kan utformas för dig som är ny i Sverige lika väl som för dig som redan har godkänd nivå för att få sin legitimation. 

Kontakt

HR- och arbetsmarknadsavdelningen

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan