Jobba hos Fastighet och service

Fastighet och service har i uppdrag att ta hand om frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. 

De flesta av förvaltningens kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Tumme upp

Förmåner

Med våra förmåner ökar vi möjligheterna till trygghet och kvalitet i livet utanför jobbet.
Tre tecknade personer på gul bakgrund

Träffa medarbetare

Medarbetare från olika avdelningar med sig av intryck och tankar om sitt jobb.

Hitta på sidan