Jobba hos Fastighet och service

Fastighet och service har i uppdrag att ta hand om frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. 

De flesta av förvaltningens kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Kontakt

HR- och arbetsmarknadsavdelningen

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00