Jobba hos Fastighet och service

Fastighet och service har i uppdrag att ta hand om frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. 

De flesta av förvaltningens kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.