Fastighet och service

Vi är en professionell fastighets- och serviceförvaltning där medarbetare och verksamhet tillsammans leder utvecklingen för en hållbar framtid.

Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor, förvaltar en lokalyta om cirka 760 000 kvadratmeter och har cirka 250 medarbetare. Våra kunder är samtliga förvaltningar inom Region Uppsala, den största är Akademiska sjukhuset.

Fastighet och service ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Region Uppsala. Vårt uppdrag är att handha frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena.

Kontakt

Fastighet och service

Akademiska sjukhuset Ing.13 1 tr

Hitta på sidan