Service

På lasarettet erbjuds service som gör ditt besök enklare och trevligare. Apotek, bibliotek, sjukhusvärdar, café samt restaurang finns i huvudentrén.