Låna

I vår katalog hittar du främst vårt tryckta material, så som böcker, tidningar och ljudböcker, men här finns också en del av våra e-böcker.

I katalogen kan du reservera och förlänga lånetiden för dina lån.

 

Låneregler

Låntagare kan erhålla ett lånekort mot uppvisande av legitimation. Innehavaren är ansvarig för de lån som registreras på detta. Lånekortet är en personlig värdehandling, men lån kan registreras för annan persons räkning med dennes lånekort.

Lånetiden är i normalfallet 28 dagar. Låntagaren har möjlighet att göra omlån tre gånger. Därefter måste materialet återlämnas, eller tas med till biblioteket för uppvisande, innan utlån kan ske igen.

För kurslitteratur, mp3-inspelningar och periodika är lånetiden 14 dagar.

Låntagaren är skyldig att själv hålla reda på när lånetider går ut och återlämna material i rätt tid. Påminnelser och andra underrättelser utsänds i första hand via e-post.

När den garanterade lånetiden gått ut, skickas omedelbart ett första återlämningskrav till låntagaren. En påminnelse (2:a kravet) om skyldigheten att återlämna skickas sju dagar efter första kravet. Efter ytterligare sju dagar skickas ett sista krav (3:e kravet).

Om lånat materiel inte lämnats tillbaka sju dagar efter att 3:e kravet skickats sänds en Ersättningsvarning ut. Låntagaren är i och med detta spärrad från vidare lån.

Om det lånade inte återlämnas inom 14 dagar från ersättningsvarningens utskriftsdatum kommer låntagaren att faktureras materialets anskaffningsvärde.

Skador på utlånat material som uppstår under lånetiden skall ersättas av låntagaren. Alla lagningar görs av biblioteket. Skadat material tillhör biblioteket även efter att ersättning erlagts.

Så länge en låntagare är skyldig att ersätta biblioteket för hanteringskostnad, skadat eller ej återlämnat material, är låntagaren avstängd från vidare lån.

Den som missbrukar rätten att låna, på annat sätt missbrukar bibliotekets informationsresurser eller stör verksamheten, kan fråntas rätten att utnyttja biblioteket och dess resurser.

Kontakt

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Bibliotekarie

Hitta på sidan