Låna

I vår katalog hittar du vårt tryckta material, så som böcker, tidningar och ljudböcker.

I katalogen kan du reservera och förlänga lånetiden för dina lån.

 

Låneregler

Du kan registreras som låntagare mot uppvisande av legitimation. Låntagaren är ansvarig för de lån som registreras. Lån kan registreras för annan persons räkning med dennes godkännande.

Lånetiden är i normalfallet 28 dagar (för kurslitteratur 14 dagar). Låntagaren får göra omlån tre gånger. Därefter måste materialet tas med till biblioteket, innan utlån kan ske igen.

Låntagaren är skyldig att själv hålla reda på när lånetider går ut och att återlämna material i rätt tid. Påminnelser och andra underrättelser utsänds i första hand via e-post eller sms.

När lånetiden gått ut, skickas ett första återlämningskrav till låntagaren. Efter det kommer ytterligare två krav att skickas ut.

Om lånat materiel inte lämnats tillbaka sänds en ersättningsvarning ut. Låntagaren spärras från vidare lån.

Om det lånade inte återlämnas inom 14 dagar från ersättningsvarningens utskriftsdatum kommer låntagaren att faktureras materialets inköpspris.

Skador på utlånat material som uppstår under lånetiden skall ersättas av låntagaren. Alla lagningar görs av biblioteket. Skadat och försenat material tillhör biblioteket även efter att ersättning betalats.

Så länge en låntagare är skyldig att ersätta biblioteket för hanteringskostnad, skadat eller ej återlämnat material, är låntagaren avstängd från vidare lån.

Den som missbrukar bibliotekets informationsresurser eller stör verksamheten, kan fråntas rätten att nyttja bibliotekets resurser.

Kontakt

Olivia Lind

Bibliotekarie

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Hitta på sidan