Patienttidskrifter

Ofta har de olika patientföreningarna eller intresseorganisationerna egna tidskrifter som riktar sig direkt till dig som patient. Här har vi samlat ett urval.

Tidskrifter markerade med * betyder att tidskriften finns i tryck på Biblioteket Infocenter. Vissa av tidskrifterna har alla eller de flesta artiklar öppna även för icke medlemmar. Dessa länkar vi till. 

Tidskrifter i alfabetisk ordning 

A

Allergia * Tidskriften Allergia ingår i medlemskapet i Astma- och Allergiförbundet. Det mesta av innehållet på webbplatsen är fritt tillgängligt.

Allt om diabetes * är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning. Mycket av innehållet går att läsa på webben.

Allt om mage * är Magtarmförbundets medlemstidning. 

Attention är medlemstidning för riksförbundet med samma namn. Den är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och fritt tillgänglig i fulltext.

Auris Fritt tillgänglig medlemstidning från Hörselskadades Riksförbund.

C

Celiakiforum * är Svenska Celiakiförbundets medlemstidning.

CF-bladet är medlemstidning för Riksförbundet Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi i Sverige där en stor del av artikelarkivet är fritt. 

D

Demensforum * Demensförbundets medlemstidning

DHB dialog DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning. Deras medlemstidning finns att läsa på nätet. 

Dövas tidning visst material är fritt tillgänglig. Medlemstidning från Sveriges Dövas Riksförbund.

F

Fibromyalginytt *

Forskning för hälsa * Hjärt-Lungfondens tidning för månadsgivare. Arkivet är tillgängligt tre år tillbaka.

G

Gynsamposten har upphört som tryckt tidning men lever vidare digitalt. Du finner den hos Gyncancerförbundet. 

H

Haema * är Blodcancerförbundets medlemstidning.

Hjärnkraft * är Hjärnskadeförbundets medlemstidning.

Hjärtebarnet är Hjärtebarnsfondens medlemstidning.

Huvudjournalen * är medlemstidning för Migränförbundet.

I

Iktyostidningen * utges av Iktyosföreningen

ILCO-magasinet * om hur det är att leva med stomi. Utges av Tarm-, Uro- och Stomiförbundet. 

L

LiV * är en medlems- och livsstilstidning som utges av Personskadeförbundet. 

Ljusglimten * utges av Elöverkänsligas riksförbund.

M

Magasin B Bröstcancerförbundets medlemstidning sprider kunskap om bröstcancer och om hur det är att leva med det.

Mun & Hals utges av Mun- & Halscancerförbundet.

N

Njurfunk * Njurförbundets patienttidskrift

Nytt om OCD * Svenska OCD-förbundets medlemstidning för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga.

P

Parkinsonjournalen * är Parkinsonförbundets medlemstidning.

PROpensionären * är Sveriges största pensionärstidning.

Psoriasistidningen * Här hittar du senaste nytt från forskningen om psoriasis och psoriasisartrit, berättelser om hur det är att leva med sjukdomarna och granskningar av vården.

R

Reflex Magasin är Neuros medlemstidning.

Reumatikervärlden * utges av Reumatikerförbundet

Rörelse är Rörelsehindrade barn och ungdomars medlemstidning. 

S

Spegeln tar upp sexuella övergrepp i barndomen och dess konsekvenser. Utges av Rise, Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.

SRF Perspektiv SRF Perspektiv är Synskadades Riksförbunds medlemstidning. I tidningen kan du läsa om olika ämnen ur ett synskadeperspektiv och om hur förbundet jobbar för att göra världen lite bättre för personer med synnedsättning. Delar av arkivet är öppet.

Status * är Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning. Delar av arkivet är öppet.

T

Tf-bladet * är Tandvårdsskadeförbundets tidskrift.

Tidningen Afasi * Varje nummer av tidningen läggs ut som ljudfil på Afasiförbundets webb och finns att lyssna på gratis. Tidningen finns också som taltidning.

Tidningen Barn&Cancer * Tidskrift från Barncancerfonden

Tidningen Unik utges av FUB.

V

Vi länkar * Länkarnas Riksförbunds tidning och officiella organ.

Å

ÅSS Emellan * Svenska Ångestförbundets medlemstidning

Ä

Äldre i centrum innehåller aktuell forskning och äldre och åldrande

Ö

Ögontrycket * Innehåller saklig information om Glaukom och ges ut av Galukomförbundet.

Kontakt

För att komma i kontakt med biblioteket

E-post: infocenter.le@regionuppsala.se

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Bibliotekarie