Åtkomst hemifrån för anställda

Är du anställd inom Region Uppsala har du åtkomst till våra elektroniska informationsresurser även hemifrån.

EZProxy är en proxytjänst som möjliggör inloggning i regionens e-resurser, så som tidskrifter, databaser och kunskapsstöd, även hemifrån för regionens personal. Inloggning sker med ditt vanliga lösenord.

Kontakt

Anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala ska kontakta Kazuko Gustafsson på Medicinska biblioteket Uppsala Universitet.

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie