Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Åtkomst hemifrån för anställda

Är du anställd inom Region Uppsala har du åtkomst till våra elektroniska informationsresurser även hemifrån.

EZProxy är en proxytjänst som möjliggör inloggning i regionens e-resurser, så som tidskrifter, databaser och kunskapsstöd, även hemifrån för regionens personal. Inloggning sker med ditt vanliga lösenord.

Kontakt

Anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala ska kontakta Kazuko Gustafsson på Medicinska biblioteket Uppsala Universitet.

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie