Nya patientavgifter från 1 januari 2017

2016-12-29 Pressmeddelande

Från den 1 januari 2017 gäller den nya prislistan för patientavgifter i Region Uppsala. Bland annat införs en enhetstaxa inom primärvården så att alla besök på vårdcentralen kostar 150 kronor, oavsett vem man träffar. Patientavgiften i öppenvården för alla som är 85 år och äldre tas bort.

Här följer de viktigaste förändringarna:

  • En enhetstaxa införs i primärvården. Patientavgiften blir 150 kronor för besök hos till exempel distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, psykolog, fysioterapeut, dietist eller läkare. Enhetstaxan tas också ut för möten med vårdpersonal som genomförs via videolänk. Besök på barnavårdscentral, bvc, och mödravårdscentral, mvc, är liksom tidigare kostnadsfria.
  • Besök i öppenvården blir avgiftsfria för alla över 85 år. Barn och unga under 20 år betalar sedan tidigare ingen avgift för hälso- och sjukvård.
  • En ny avgift för ambulanssjukvård på 150 kronor införs.

Högkostnadsskyddet är oförändrat. Som patient i Uppsala län betalar man högst 1100 kronor för sjukvård i öppenvården, 1500 kronor för sjukresor och 1100 kronor för hjälpmedel. Det finns också ett särskilt frikort för den som betalar avgifter inom minst två av områdena sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. Gränsen för det samordnade frikortet är 2600 kronor.

Prislista patientavgifter 2017 (pdf)

Ytterligare information:
Cecilia Söder, administratör, Landstingets resurscentrum, tel 018-611 76 23

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51