Politik och påverkan

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Du har möjlighet att påverka utvecklingen i Uppsala län. Dina synpunkter hjälper Region Uppsala att ta bättre beslut.

pusselbitar

Läs på om vår politiska organisation

Läs om arbetet som utförs inom alla styrelser och nämnder som ingår i verksamhetens politiska uppbyggnad.
Papper och penna.

Kika in i våra diarium och arkiv

I Region Uppsalas diarium och arkiv hittar du ärenden och allmänna handlingar.

Via OpenGov får du tillgång till Region Uppsalas handlingar till styrelser och nämnder

OpenGov 360
Hjärta och hand.

Var med och påverka

Lär dig hur du kan påverka arbetet som utförs inom Region Uppsala.

Ta del av pressmeddelanden

Ta del av den nyaste informationen via Region Uppsalas pressmeddelanden.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben