Politik och påverkan

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Du har möjlighet att påverka utvecklingen i Uppsala län. Dina synpunkter hjälper Region Uppsala att ta bättre beslut.

Två pratbubblor.

Läs på om våra politiska organ

Läs om arbetet som utförs inom alla styrelser och nämnder som ingår i verksamhetens politiska uppbyggnad.
Papper och penna.

Kika in i våra diarium och arkiv

I Region Uppsalas diarium och arkiv hittar du handlingar och beslut.
Nyhetsbrev via e-post

Prenumerera på Uppsnabbat!

Följ vilka politiska beslut som tas inom Region Uppsala.

Du hittar handlingar och protokoll i vårt digitala dokumenthanteringssystem.

OpenGov 360
Hjärta och hand.

Var med och påverka

Lär dig hur du kan påverka arbetet som utförs inom Region Uppsala.

Ta del av pressmeddelanden

Ta del av den nyaste informationen via Region Uppsalas pressmeddelanden.
Ritad person som ler

Rösta i val

Läs hur det går till att rösta i riksdagsval, regionval och kommunval.

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben