Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

2017-04-25 Pressmeddelande

Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder.

- Det här är en viktig tillgänglighetsfråga. Vi strävar mot ett system där ingen grupp är utestängd från information om sig själva, säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

Den nya regeln för journalåtkomst gäller från den 1 november 2017.

Bakgrunden till beslutet är ett ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation som har utarbetats av Inera (landstingens och regionernas organisation för e-hälsa) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enligt detta ramverk ska varje invånare från 16 års ålder ha tillgång till all dokumenterad information om sig själv som finns inom hälso- och sjukvården (samt tandvården) från år 2020. Ineras styrelse har sedan, efter beredning, beslutat att tidigarelägga ålderssänkningen.

I Uppsala län är nu andelen invånare som har konton på 1177 vårdguidens e-tjänster och kan använda samtliga tjänster 47, 3 procent (jämfört med 37,6 procent för ett år sedan).

- I mars i år hade vi 75 315 inloggningar i journalerna, jämfört med 54 405 inloggningar ett år tidigare. Trenden är tydlig, både antalet konton och antalet inloggningar ökar, säger Louise Arodén Arvidsson, chef för enheten för e-hälsa.

Ytterligare information:

Vivianne Macdisi, regionråd (S), 070 – 890 81 55

Louise Arodén Arvidsson, chef enheten för e-hälsa, 070 – 699 16 26

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19