Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

2017-04-25 Pressmeddelande

Regionstyrelsen beslutade idag att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

- Det här är en viktig fråga för Region Uppsala och det handlar om långt mer än ekonomiska faktorer, det handlar om vårdens kvalitet, kommenterar Bertil Kinnunen (S), ordförande för personalutskottet i Region Uppsala.

Oberoende av inhyrd personal betyder att hälso- och sjukvården har en stabil bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten (även om det kan finnas tillfällen när det av olika skäl finns behov av att också hyra in personal).

År 2016 hade Region Uppsala en kostnad för inhyrning av personal som uppgick till 1,83 procent av de totala personalkostnaderna. Detta är lågt i förhållande till de flesta andra regioner och landsting, men samtidigt ökade Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal med 20 procent i jämförelse med år 2015. Region Uppsala har dock totalt sett inte överskridit den totala personalbudgeten.

Redan 2012 sattes som mål att landstingen skulle halvera sin inhyrning från bemanningsföretag till 2014, samt att det långsiktiga beroendet av inhyrd personal helt skulle avvecklas till år 2016. Istället har inhyrningen av personal ökat, och den totala kostnaden för detta är nu uppe i cirka fyra miljarder per år. Det är mot denna bakgrund, samt utifrån ett enigt beslut på kongressen för Sveriges Kommuner och landsting, som landstingens och regionernas direktörsnätverk i augusti 2016 initierade projektet Oberoende av inhyrd personal, där samtliga regioner och landsting nu har samma målsättning utifrån denna gemensamma strategi.

Det främsta argumentet för att göra sig oberoende av inhyrd personal är dock inte ekonomiskt, utan en kvalitetsfråga. Vården ska vara säker för patienterna, vilket förutsätter kontinuitet. Patienter ska även känna en trygghet i mötet med vården, vilket enklare uppnås om de får möta samma vårdpersonal. En annan viktig faktor för kvalitet är att man skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete med egna medarbetare.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande personalutskottet Region Uppsala, 070 – 763 40 71

Mikael Landsten, HR-strateg, 076 – 495 47 72

Läs mer om regionstyrelsens beslut i Uppsnabbat

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19