Region Uppsala delar ut projektbidrag till kultur för asylsökande

2017-04-11 Pressmeddelande
Bild från konstkollo sommaren 2016 som genomfördes av konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn. Foto: Elisabeth Bucht/ Moa Lönn

Bild från konstkollo sommaren 2016 som genomfördes av konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn. Foto: Elisabeth Bucht/ Moa Lönn

Region Uppsala har beviljat projektbidrag till kultur för asylsökande om totalt 250 000 kr för våren 2017. De tio projekt som får bidrag rör sig inom skilda konst- och kulturformer, som bild, film, litteratur, dans och teater.

Ifjol beslutade vårdstyrelsen att sätta av 740 000 kr till ett projekt där asylsökande vid fyra boenden i länet kostnadsfritt ska kunna ta del av bland annat musik, konst och film. Nyligen har en rapport presenterats som visar att projektet varit uppskattat och lyckats bryta isolering och utanförskap hos deltagarna. I kulturnämndens budget för 2017 avsattes 750 000 kr för en fortsatt satsning på kultur för nyanlända och asylsökande; projektet fortsätter alltså under våren.

Inom ramen för detta projekt inrättade dåvarande Landstinget i Uppsala län ett riktat bidrag till kultursatsningar för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser på plats eller i närheten av asylboenden. Bidraget delades ut för första gången i höstas och nu har Kulturenheten vid Region Uppsala fattat beslut om vilka projekt som ska få stöd under våren 2017.

– Höstens försöksverksamhet kring kultur för asylsökande har mottagits mycket väl bland de asylsökande vilket är glädjande. Positivt är också att intresset för att arbeta med asylsökande är så stort bland kulturaktörer i länet. Kopplingen mellan kultur och hälsa, kultur och delaktighet i samhället är en drivkraft bakom detta projekt som tack vare kulturnämndens satsning kan genomföras även under våren, säger Pernilla Högström, verksamhetschef på Kulturenheten.

Följande tio projekt av totalt 20 ansökningar har beviljats bidrag:

Clowner utan gränser: ”Välkommen till Uppland” - 35 000 kr

Målgruppen är barn boende på asylboenden i Uppland. De vill erbjuda barnen inspirerande och engagerande föreställningar där publiken är med och skapar förutsättningarna. De vill även genomföra workshops med barnen där de får lära sig tricks, konster och lekar som de kan fortsätta med även efter att clownerna lämnat deras boende. Syftet är att skapa roliga aktiviteter som är mer än bara för stunden.

Elisabeth Bucht: ”Konstkollo” - 30 000 kr

Projektet äger rum dels på asylboenden, dels på konstinstitution i Uppsala. Konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn vill anordna en konstnärlig, skapande och lekfull kulturvecka under sommarlovet för nyanlända/ asylsökande barn och unga i Uppsala.

Erik Hedman och Johanna Uddén: ”Korta historier/short stories” – 30 000 kr

Hedman och Uddén ska arrangera fyra animationsverkstäder för asylsökande i alla åldrar. De menar att animation är ett universellt språk och ett bra sätt att berätta en historia då man ännu inte har lärt sig svenska, det passar för alla åldrar och är ett bra sätt att jobba tillsammans.

Fredens hus: ”Dans för att bryta gränser” – 30 000 kr

Målgruppen består av nyanlända barn och ungdomar samt asylsökande. Syftet är att med hjälp av dans ge möjlighet till fysisk aktivitet. De vill skapa möten mellan olika samhällsgrupper under lättsamma omständigheter.

Gottsunda Dans & Teater: ”Drama och dans på asylboenden” – 25 000 kr

Målgruppen är barn i åldern 5–12 år. GDT ska åka runt till asylboenden i Uppsala län och hålla workshops med olika dans- och dramapedagogiska metoder. Fokus ligger på att väcka kreativiteten genom samspel och lek, eget skapande, motorisk utveckling samt använda kroppen som uttrycksmedel i rörelse och dans.

Heby Folkets Hus och Park: ”Prova på…..” – 20 000 kr

Målgruppen är asylsökande i Heby kommun. Heby Folkets Hus och Park vill medverka till en bra integration i kommunen och göra Folkets Hus till den självklara kulturella mötesplatsen för asylsökande. Genom att ordna workshops i dans, musik, teater och sång hoppas de att kommunens asylsökande upptäcker de möjligheter och det kulturutbud som finns i Heby.

KulturAlla: ”Kulturstegen” – 16 000 kr

Målgruppen består av asylsökande ungdomar 13–18 år i och kring Uppsala. Projektet utgörs av en serie workshops i olika estetiska uttryck där ungdomarna tillsammans med professionella pedagoger får utöva och utveckla färdigheter i kulturella aktiviteter. Målet är en eller flera offentliga föreställningar under KulturAllas evenemang Kulturernas Karneval 20–21 maj. Detta mål förväntas bidra till positiv energi och motivation i processen.

MoYoLo: ”Dance-Express Yourself” – 9 000 kr

Målgruppen är unga kvinnor 16–25 år, framför allt med asylstatus eller relativt nyanlända. Syftet är att skapa en trygg arena för unga kvinnor att ta plats och uttrycka sig genom dans.

Studieförbundet Bilda Öst: EXIsT – 30 000 kr

Målgruppen är asylsökande ungdomar. EXIsT är ett konstprojekt som arbetar med ord och bildberättelser som pågick under hösten 2016 och nu får en fortsättning. Projektet vill fokusera på texter, t.ex. poesi och aforismer och låta texterna inspirera till bilder. Det bedrivs i form av workshops på helger.

Uppsala stadsteater: ”Teaterlek på asylboenden” – 25 000 kr

Målgruppen består av barn och föräldrar på asylboenden. Syftet är att stimulera barnens lek och fantasi samt uppmuntra föräldrarnas deltagande i leken. I leken tränas turtagning, empati, konflikthantering och språk. Lek och fantasi har även en terapeutisk verkan på både barn och vuxna.

För mer information kontakta

Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, tel. 018-611 62 86
Pernilla Högström, verksamhetschef, Kulturenheten, tel. 018-611 62 63

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Bild från konstkollo sommaren 2016 som genomfördes av konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn. Foto: Elisabeth Bucht/ Moa Lönn

Bild från konstkollo sommaren 2016 som genomfördes av konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn. Foto: Elisabeth Bucht/ Moa Lönn

Ladda ner bild
Pernilla Högström, enhetschef på Kulturenheten, Kultur och bildning

Pernilla Högström, enhetschef på Kulturenheten, Kultur och bildning

Ladda ner bild