​Region Uppsala tillsätter forsknings- och innovationsdirektör

2017-04-26 Pressmeddelande
Andreas Scheutz, tillträdande forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Andreas Scheutz, tillträdande forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Andreas Scheutz har utsetts till en nyinrättad tjänst som forsknings- och innovationsdirektör vid Region Uppsala.

Andreas Scheutz kommer närmast från en tjänst som vetenskaps- och innovationsråd vid Sveriges ambassad i New Delhi. Ursprungligen är han civilingenjör från Teknisk fysikprogrammet och teknologie doktor i fysikalisk kemi. Han har tidigare jobbat med forskning och produktutveckling, bland annat vid University of Oxford och GE Healthcare i Uppsala.

– Ett av Region Uppsalas tre viktigaste uppdrag är att arbeta för en nyskapande region. Forsknings- och innovationsdirektören blir en nyckelperson i detta arbete. Det handlar bland annat om att se till att innovationen i akademin kan omsättas till konkreta möjligheter för länets näringsliv inom alla forskningsområden, utöver FoU-verksamheten som bedrivs inom det medicinska området. Till detta ska läggas uppdrag att samordna Region Uppsalas forsknings- och utvecklingsverksamhet under regionstyrelsen, säger Staffan Isling.

– Jag är glad att vi har kunnat rekrytera Andreas Scheutz, som tack vare sin erfarenhet av forsknings- och innovationsfrågor i såväl akademi, näringsliv som offentlig förvaltning kommer att kunna tillföra nya perspektiv.

Andreas Scheutz tillträder den 8 augusti.

Kontaktpersoner:
Andreas Scheutz, blivande forsknings- och innovationsdirektör, tel 070-536 99 13
Staffan Isling, regiondirektör, tel 070-611 25 51

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Andreas Scheutz, tillträdande forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Andreas Scheutz, tillträdande forsknings- och innovationsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild