​​Sexualupplysning till unga får stöd av Region Uppsala

2017-04-25 Pressmeddelande

Högstadieelever i hela Uppsala län ska kunna få del av sexualundervisning i skolan. Det anser Region Uppsala och har därför beviljat pengar till RFSU.

– Det är viktigt att sådana här insatser kommer hela länet till del, och inte bara de som bor på större orter, säger Malena Ranch (MP), vice ordförande för regionstyrelsen.

RFSU samarbetar sedan tidigare med skolor i länet, där de flesta ligger i Uppsala kommun. Med det här projektet kommer högstadieskolor i hela länet att erbjudas kostnadsfria utbildningsinsatser.

Utbildningen är ett komplement till skolornas egen undervisning inom området. Sexualundervisningen som ges av RFSU beskrivs som normkritisk, inkluderande och sexualpositiv och målet är att ge möjlighet till en god och jämlik sexuell hälsa, oavsett könsidentitet och sexuell läggning eller var man som ung går i skolan i Uppsala län.

Projektet får 423 000 kronor av de särskilda folkhälsomedel som är avsatta för 2017.

Regionstyrelsen beslutade också att ge stöd till flera andra projekt.

– Det är positivt att vi med dessa beviljade projektmedel kan stödja en bredd av olika viktiga folkhälsofrämjande projekt runt om i länet som också bidrar med ökad erfarenhet och kunskap, säger Malena Ranch.

Här är övriga projekt som fått stöd:

Heby kommun, ”Insatser för tobaksfri skoltid”

Projektet är en del i kommunens satsning på en tobaksfri skoltid. I projektet ingår utbildningar för beslutsfattare och berörd personal inom skolan. Elevrådet kommer att involveras och elevhälsan erbjudas kurser i motiverande samtal. Beviljat belopp: 170 000 kronor.

Upplandsstiftelsen, ”Naturupplevelse på lika villkor i Wiks naturpark”

Projektet syftar till att genomföra anpassningar av parkmiljön i Wik. Bland annat vill man bygga lätta, tillgängliga grindar och anlägga en torrtoalett som håller dagens tillgänglighetsmått. Det ska också tas fram en plan för hur Wiks naturpark och andra naturområden kan användas för arbetslag i behov av enklare arbeten eller rehabilitering. Beviljat belopp: 225 000 kronor

Primärvården, ”Motiverande samtal i grupp för patienter med KOL”

Projektet syftar till att utveckla Primärvårdens arbete med sjukdomsförebyggande metoder genom att utveckla och pröva en behandlingsmodell med motiverande samtal i grupp för patienter med KOL. Beviljat belopp: 81 000 kronor

Barnombudsmannen i Uppsala, ”Uppsökande tips och råd via sociala medier till vuxna nära barn”

Projektet syftar till att fler föräldrar och andra vuxna nära barn ska få kännedom om verksamma förhållningssätt för goda relationer mellan barn och vuxna. Detta ska ske genom att via sociala medier tipsa om föräldrastödjande verksamheter, aktiviteter och information. Beviljat belopp: 250 000 kronor

IOGT-NTO Midnimo Kulturförening, projekt för fotboll på kvällar och helger i Tierp

Projektet syftar till att skapa hälsofrämjande vanor och delaktighet bland ungdomar i Tierp genom att erbjuda fotbollsverksamhet på kvällar och helger i Tierps sporthall och genom turneringar. De flesta i föreningen har utländsk härkomst och flera är ensamkommande. Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ekeby hälsocenter, ”Träning/avslappning i grupp”

Projektet innehåller åtgärder för att hjälpa patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna genom fysisk aktivitet i kombination med avspänning. Modellen ska utvärderas, och om resultatet är positivt, kan den spridas till andra enheter inom Region Uppsala. Beviljat belopp: 71 000 kronor

(SD) reserverade sig mot att RFSU beviljades stöd och yrkade på att denna ansökan skulle avslås.

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), vice ordf regionstyrelsen, tel 076-495 03 11
Henrik Andréasson, utredare, enheten för utredning och planering tel 018- 611 61 12
Anna Due, Projektledare RFSU Uppsalas informatörsverksamhet, nås på e-post anna.due@rfsu.se

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51