UL fortsätter att utveckla dialogen med kunder

2017-04-10 Pressmeddelande

UL utvecklar sin dialog med kunderna och har en tydlig strategi för arbetet med digitala kanaler, särskilt för sociala medier. Det visar den information som UL lämnade vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 10 april.

– Att en verksamhet har en bra hemsida och en app som ständigt utvecklas är i dag en självklarhet. Nästan lika självklart är att man finns på Facebook och i andra sociala medier och därför var dagens information till kollektivtrafiknämnden värdefull eftersom den visar att UL har en bra utvecklingsstrategi för arbetet med de sociala medier, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Att ha en dialog via sociala medier gör att UL blir mera lyhörda och kan ge medborgarna tillgång till användbar information och svar på frågor, vilket ger ökad kunskap och skapar förtroende för kollektivtrafiken, säger Bertil Kinnunen.

Tillgänglig statistik visar att användningen av sociala medier ökar och då särskilt via mobilen. Det är rörliga bilder, korta videosekvenser, som får mest genomslag och väntas bli helt dominerande inom något år.

En stor uppdatering av UL:s hemsida är snart klar och UL-appen utvecklas hela tiden.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51