Utökat samarbete mellan sjukhusen ska korta väntetiderna

2017-04-04 Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar nu sitt samarbete kring planerade operationer.

 

– Vi har gett sjukhusen i uppdrag att utveckla samarbetet för att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Målet är att öka tillgängligheten och korta köerna till behandlingar. Patienter i Uppsala län ska kunna få vård snabbare och slippa resa till sjukhus i andra landsting eller privata kliniker, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Operationssamarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping inleddes 2014, då främst inom dagkirurgisk ortopedi. Under 2015-2016 ökade volymerna och bland annat större ryggkirurgiska operationer tillkom. Med start i februari 2017 utförs nu också en del av höft- och knäprotesoperationerna vid Lasarettet i Enköping av ortopeder från Akademiska sjukhuset.

– Vid Akademiska sjukhuset har man ibland ett stort inflöde av akuta patienter, som gör att planerade operationer kan behöva ställas in med kort varsel. Vid Lasarettet i Enköping bedrivs planerad kirurgi, som gör att produktionen kan bedrivas effektivt, utan att trängas undan av akuta ingrepp. Totalt sett kan Region Uppsala på det här sättet öka antalet operationer säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Uppsala.

Lasarettet i Enköping har specialiserat sig på bland annat höft- och knäprotesoperationer och står i dag för majoriteten av dessa operationer i Uppsala län. Volymmässigt är kliniken en av de tio största i landet och har utmärkt sig med goda kvalitetsmässiga resultat. I det nationella kvalitetsregistret för knäoperationer låg man 2015 på andra plats bland samtliga 74 klinker i landet.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51