Region Uppsala fördubblar sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter

2017-08-29 Pressmeddelande

Behovet av hjälp är stort och verksamheten avlastar även psykiatrin. Nu fördubblar Region Uppsala sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar, till 1,6 miljoner kronor årligen.

 

Svenska Röda korset driver ett behandlingscenter i Uppsala för krigs- och tortyrskadade flyktingar som lider av posttraumatisk stress eller annan svår psykisk påverkan. Syftet med verksamheten är att flyktingarna ska utvecklas positivt såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och kulturellt. Sedan tidigare stödjer Region Uppsala verksamheten med 800 000 kronor årligen i vad man kallat för ett idéburet partnerskap. Tanken är bland annat att behandlingscentret ska kunna avlasta psykiatrin inom Region Uppsala.

Under år 2016 har behandlingscentret haft 202 patienter, varav 110 personer under 18 år. Behovet är enligt tjänsteutlåtandet i ärendet stort, både därför att flyktingmottagandet är stort i regionen och för att kännedomen om centret och dess verksamhet har ökat. Behandlingscentret har idag lång väntetid (sju månader i slutet av 2016) och kan endast ta emot patienter som är minst 13 år gamla. Region Uppsala ser gärna att även yngre patienter än så erbjuds vård.

Det är mot den bakgrunden som regionstyrelsen nu vid sitt sammanträde beslutade att fördubbla sitt stöd till Röda korsets behandlingscenter. Därför kommer behandlingscentret under åren 2017 - 2019 att stödjas av Region Uppsala med 1,6 miljoner kronor årligen. Region Uppsala tog ett liknande beslut år 2016, men då bara för ett år.

- Det känns mycket bra att vi nu fattar beslut om fördubbling av vårt anslag till Röda korset. Vi har ett mycket gott samarbete och vi ser fram emot att utveckla det ännu mer genom vårt partnerskap. Det blir med vårt beslut en bättre kontinuitet i och bättre förutsättningar för Röda korsets behandlingscenter vars insatser utgör ett mycket bra komplement och avlastar psykiatrin, säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande för regionstyrelsen.

(SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

För mer information:

Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande regionstyrelsen: 0764 – 95 03 11

Pierre Houdet, asylsamordnare: 018 – 611 01 11

Läs mer om besluten som fattades av regionstyrelsen i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19