Region Uppsala inför områdesansvar för vårdcentraler

2017-08-29 Pressmeddelande

Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det föreslår regionstyrelsen.


– Beslutet innebär en viktig förstärkning ekonomiskt på cirka 10 miljoner kr till vårdcentralerna. Det kommer att göra stor skillnad för vårdcentralerna som får bättre möjligheter att planera och driva sin verksamhet., säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Sedan 2009 har Uppsala län ett system som innebär att invånare fritt kan välja vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Listningen ligger till grund för hur mycket ersättning vårdgivarna får.

De flesta av länets invånare är listade vid någon vårdcentral, men cirka tio procent av befolkningen, 34 000 personer, är inte listade. Nya länsinvånare, såsom inflyttade och nyfödda, blir inte listade vid en vårdcentral om inte de själva, eller i fallet nyfödda deras föräldrar, gör ett aktivt val.

Enligt förslaget införs nu områdesansvar för vårdcentraler och filialer med läkarmottagning utifrån en geografisk närhetsprincip. Den som inte själv har listat sig kommer att ingå i områdesansvaret för en närliggande vårdcentral.

Ändringen görs bland annat mot bakgrund att lagstiftningen ändras vid årsskiftet, då primärvården får ett större ansvar för patienter som skrivs ut från sjukhus. Alla patienter ska erbjudas en fast vårdkontakt. Områdesansvaret innebär att det finns en fast vårdkontakt för alla länets invånare, oavsett om man har gjort ett aktivt val eller ej.

– För de flesta invånarna blir det ingen praktisk skillnad. Att vara listad vid en viss vårdcentral innebär inte att man prioriteras före andra patienter, det är vårdbehoven som styr. Och man kan inte heller bli nekad vård vid en vårdcentral, bara för att man är listad någon annanstans, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld.

Höjningen av den fasta ersättningen till vårdcentralerna beräknas kosta 10 miljoner kronor, som tillförs vårdstyrelsen genom ett utökat anslag. Det nya områdesansvaret föreslås börja gälla den 1 januari 2018. Frågan ska avgöras i regionfullmäktige under hösten.

(M), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. (L) yrkade på justeringar i beslutet för att klargöra att områdesansvaret vad gäller listning just är ett ickevalsalternativ och inget annat.

 

 

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, tel 076-495 03 11
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54

Läs mer om besluten som fattades av regionstyrelsen i Uppsnabbat.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51