Region Uppsala tar över sjukvårdsrådgivning 1 december

2017-08-21 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att ta över sjukvårdsrådgivningen via telefon i egen regi redan från den 1 december 2017.

Enligt tidigare plan skulle driften av 1177 Vårdguiden på telefon ha gått över till Region Uppsala den 1 mars 2018, men nu står det klart att avtalet med företaget som idag utför tjänsten kommer att upphöra tidigare. Från den 1 december är det Primärvården inom Region Uppsala som sköter sjukvårdsrådgivningen via telefon.

– Sjukvårdsrådgivningen är en samhällsviktig tjänst och därför vill vi som huvudman för hälso- och sjukvården ta det fulla ansvaret, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

De som nu arbetar vid sjukvårdsrådgivningen erbjuds att gå över till anställning hos Region Uppsala. Verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas i samma lokaler och med samma utrustning som tidigare.

– Invånarna kan fortsatt känna sig trygga med bra och tydlig information, vägledning och vidare kontakt med hälso- och sjukvården när de ringer 1177. Oavsett tid på dygnet och oavsett dag om året, säger Malena Ranch.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Mats Holmberg, tf chefsjurist, tel 070-514 68 25

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51