Satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm välkomnas

2017-08-31 Pressmeddelande

Region Uppsala och Länsstyrelsen gläder sig över dagens besked från Trafikverket: fyrspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm är prioriterat och ska påbörjas under perioden 2024 - 2029. Enligt förslaget reserveras omkring 2,4 miljarder kronor till fyrspåret fram till 2029. Hela investeringen kan slutföras därefter. Detta möjliggör minst 50 000 nya bostäder.

I dagsläget är det endast fyrspår mellan Arlanda och Stockholm. En rapport från SWECO har tidigare visat att samhället går miste om 400 miljoner kronor per år för varje år som utbyggnaden dröjer. Framför allt genom längre restider, men också genom fastighetsvärden som inte kan realiseras.

- Detta är en viktig del av det nationella transportsystemet som skapar möjligheter för hela landet. Idag är sträckan en flaskhals som påverkar även Norrland. Det handlar också om tillgängligheten till Arlanda, som är en port ut mot hela världen. Dagens besked innebär mycket för tillväxten, för jobbskapandet och för byggandet av nya bostäder i regionen, säger Börje Wennberg, ordförande för regionstyrelsen i Region Uppsala.

- Det är glädjande besked att fyrspårsatsningen bedöms vara ett prioriterat område. Hela regionen är redo och ense att jobba gemensamt för detta, och för att det ska bli av så fort som möjligt. Regionen Stockholm - Uppsala är väldigt betydelsefull för hela landets tillväxt så i denna fråga kan det inte finnas någon tvekan, säger Göran Enander, landshövding för Uppsala län.

Fakta om nationell transportplan:

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018 – 2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Idag har Trafikverket lämnat över sitt förslag. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018 efter ett brett remissförfarande.

För mer information:

Börje Wennberg, ordförande regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Göran Enander, landshövding i Uppsala län: 070 – 553 83 85

Tomas Stavbom, chefsstrateg, Region Uppsala: 076 – 148 21 01

Läs mer:

www.fyrasparforsverige.se

 

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19