Ungdomar lever mer hälsosamt, men mår sämre

2017-08-22 Pressmeddelande

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2017 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I all korthet visar resultatet att ungdomar lever mer hälsosamt, men mår något sämre och upplever en lägre grad av trygghet än tidigare.

Liv och hälsa ung är en undersökning där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomförs av Region Uppsala i samverkan med länets samtliga kommuner. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan år 2005.

- En av många intressanta saker som vårt material pekar på är hur oerhört viktigt det är att jobba preventivt mot tobak, till exempel genom Tobaksfri skoltid. Väldigt få ickerökare provar narkotika vilket innebär att dessa insatser får effekt också vad gäller narkotikabruket, säger Carin Östling, utvecklingsledare för folkhälsa på Region Uppsala.

Av materialet framgår exempelvis att ungdomar röker mindre sedan 2009, och att de flesta rör sig 30 till mer än 60 minuter per dag. Men känslan av trygghet sjunker – exempelvis känner sig cirka 10 procent av ungdomarna otrygga ute på stan, eller om de åker buss eller tåg. Och andelen ungdomar som säger att de mår mycket bra eller bra har sedan 2011 minskat från 84 procent till 72 procent. Tjejer mår sämre än killar, och sämst mår de ungdomar som upplever att de har en annan könsidentitet än kille eller tjej.

- Undersökningen visar på en oroväckande utveckling med allt fler barn och ungdomar som upplever att de inte mår bra. Det är en viktig signal till länets kommuner och Region Uppsala att arbeta ännu bättre med gemensamma åtgärder. Arbetet mot psykisk ohälsa är en prioriterad fråga där tidiga insatser har mycket stor betydelse, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Materialet finns presenterat så att den intresserade kan se resultatet för just sin kommun med mera.

Länk till undersökningen: www.regionuppsala.se/lhu

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, 0764 – 95 03 11

Carin Östling, Utvecklingsledare folkhälsa, 018 – 617 01 43

Henrik Andréasson, Utredare, 018 – 611 61 12

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2017

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 6625 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor. Detta är sjunde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19