Region Uppsala stödjer Almi med drygt 8,5 miljoner kronor

2017-12-21 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Uppsala beviljar ett anslag till Almis regionala utvecklingsbolag på drygt 8,5 miljoner kronor för år 2018. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

 

Almi företagspartner AB har till uppgift att stödja utvecklingen av näringslivet genom rådgivning, lån och riskkapital. Moderbolaget ägs av svenska staten. Det regionala utvecklingsbolaget (Almi företagspartner Uppsala AB) är samägt mellan staten (som innehar minst 51 procent av aktierna) och Region Uppsala.

Varje år genomförs en dialog mellan den statliga och den regionala ägaren för Almi. För år 2018 beviljar Region Uppsala ett anslag till Almi företagspartner AB på 8 567 000 kronor (fördelat på ett årligt anslag samt extra satsningar om drygt 800 000 kronor på tillväxt och export). Samtidigt tillför moderbolaget 8 468 864 kronor.

Region Uppsalas anslag är en utökning med cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

- Den verksamhet Almi bedriver är av mycket stor vikt för att främja företagande och bidra till en hållbar utveckling av näringslivet. Almis verksamhet omfattar många viktiga områden som till exempel innovationsrådgivning, internationalisering och insatser för ett hållbart företagande, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 94

Anna-Lena Jansson, utvecklingschef Region Uppsala: 0722 – 23 39 14

Läs mer om besluten från regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild