Riktad satsning för att säkra dygnet-runt-bemanning inom intensivvården

2017-12-19 Pressmeddelande

Bemanningsläget inom framförallt intensivsjukvårdsavdelningarna är ansträngt. Därför har regionstyrelsen i Region Uppsala idag gett i uppdrag åt regiondirektören att i det pågående utvecklingsarbetet med arbetstidsmodeller, samt i kommande löneöversyn, stärka ersättningsnivåerna till berörd personal. Syftet är att säkra tillgången till dygnet runt-bemanning inom intensivsjukvården.

- Att kunna garantera dygnet-runt-bemanning inom Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelningar är avgörande för att kunna öppna fler vårdplatser, klara patientsäkerheten och erbjuda en god och jämlik vård. Därför avsätter vi nu resurser för att kunna stärka ersättningarna till dessa yrkesgrupper, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Medel kommer att anslås för dessa satsningar som riktar sig till utpekade grupper inom intensivvårdsavdelningarna. Satsningen beräknas träda i kraft i samband med att den nya arbetstidsmodellen införs, samt vid vårens löneöversyn. Dessa initiativ och satsningar ska fortsatt beredas i samverkan med de fackliga organisationerna.

(M), (C), (L) och (KD) lade ett tilläggsyrkande, att regionstyrelsen skulle uppdra till regiondirektören att utreda konsekvenserna av införande av nya arbetsmodeller. Detta avslogs.

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19