Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

2017-12-05 Pressmeddelande

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Bakgrunden är att dåvarande Uppsala läns landsting fick en förfrågan 2015 om att delta i en projektansökan till EU, inom det så kallade Horizon 2020 programmet. Projektets syfte är att få fram innovativa lösningar som ger kroniska smärtpatienter möjlighet att via självkontroll styra sin behandling på distans.

Nuvarande Region Uppsala ställde sig positivt till deltagande och tillsammans med sex andra parter från Spanien och Frankrike lämnades en ansökan in. Ansökan blev positivt bemött inom EU, som beviljade EU-bidrag med 70 procent av den totala budgeten på 2,7 miljoner euro. Resterande 30 procent medfinansieras av parterna, bland annat Region Uppsala. För Region Uppsalas del handlar det om 189 000 euro (ungefär 1,8 miljoner kronor) under de tre åren.

RELIEF-projektet ligger, enligt handlingarna i ärendet, helt i linje med Region Uppsalas mål om ökad internationalisering, framtagande av innovativa lösningar och utveckling av e-hälsolösningar. Om projektet leder till den framgång som förväntas så kommer det att innebära en förbättrad vård för den stora och växande grupp av patienter som lider av kronisk smärta. Det finns också möjlighet att den kunskap och de lösningar som projektet ger upphov till kan föras över även på andra patientgrupper.

- Patienter med kronisk smärta har ofta upplevt att sjukvården inte tagit deras problem på allvar. Att leva med kronisk smärta påverkar en persons hela livssituation. Allt vi inom vården kan göra för att underlätta för personer med kronisk smärta är oerhört viktigt. Det känns bra att vi med ny teknik kan hitta nya sätt att arbeta för att underlätta för patienterna, säger Vivianne Macdisi, ordförande för sjukhusstyrelsen.

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Sune Larsson, FoU-direktör Region Uppsala: 018 – 611 44 70

Läs mer om besluten från sjukhusstyrelsen i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19