​Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Uppsala län

2017-02-16 Pressmeddelande

Invånarna i Uppsala län har högre förtroende för hälso- och sjukvården och anser i större utsträckning att de har tillgång till den sjukvård de behöver jämfört med riksgenomsnittet. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern som presenteras idag.

 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under 2016 och i Uppsala län deltog 1 000 invånare, från 18 år och uppåt.

Enligt undersökningen är de flesta av länets invånare relativt nöjda med vården. 87 procent anser att de har tillgång till den vård de behöver (riksgenomsnitt 84 procent) och 65 procent har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården (riksgenomsnitt 60 procent). 73 procent har mycket eller ganska stort förtroende för sjukhusen och 62 procent mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna. Det högsta förtroendet har gruppen 70 år och äldre.

Invånarna i Uppsala län utmärker sig på en punkt: de har det högsta förtroendet i landet för den information som ges via webbplatsen 1177 Vårdguiden, 68 procent, jämfört med riksgenomsnittet 60 procent.

När det gäller uppfattningen om väntetider i vården har Uppsala län i tidigare undersökningar haft en hög andel invånare som ansett att de inte är rimliga. I årets undersökning anser 51 procent att väntetiderna till vård och behandling är rimliga, vilket är samma som riksgenomsnittet. 64 procent anser att väntetiderna till vårdcentral är rimliga (riksgenomsnitt 65 procent).

– Det finns mycket förbättringsarbete att göra i hälso- och sjukvården, inte minst när det gäller tillgängligheten. Men det är ändå glädjande att Region Uppsala får så goda resultat i hälso- och sjukvårdsbarometern. Det är ett kvitto på att länets invånare har förtroende för verksamheten, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet.

Läs mer:
Hälso- och sjukvårdsbarometerns rapport om 2016 års undersökning samt nationell och lokal statistik

Pressmeddelande från SKL med nationella siffror

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet, tel 070-890 81 55
Claudio Troncoso Munoz, statistiker landstingets ledningskontor, tel 076-720 00 88

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51