​​Invigning av kulvert: Sexhundra meter underjordisk konst

2017-02-17 Pressmeddelande
Arvid Wretman arbetar med ett konstverk i en av Akademiska sjukhusets underjordiska kulvertar.

Arvid Wretman arbetar med ett konstverk i en av Akademiska sjukhusets underjordiska kulvertar.

Idag invigdes en ny kulvert som knyter samman Akademiska sjukhuset med Uppsala Science Park. Kulvertarbetet som helhet har kostat över 150 miljoner kronor. Det är dock inte bara kulverten som invigs utan även ett konstverk som är unikt i sin omfattning. Verket ”Akademisk underjord” har målats på kulvertens båda väggar och är på sammanlagt sexhundra meter.

Kulvertarbetet som helhet har kostat över 150 miljoner kronor. Det rör sig om nybyggnation och tillbyggnader som gjort det möjligt att bredda den befintliga kulverten. Det är en stor investering i infrastruktur för det framtida Akademiska sjukhuset. Kulverten är den pulsåder som försörjer sjukhuset med media och förnödenheter. I kulverten transporteras även sjukhusets slaggprodukter i form av avfall och smutstvätt. Kulverten har nu förberetts för att kunna hantera sådant via sop- och tvättsugsrör.

– Med moderna och mer effektiva teknik- och transportlösningar så skapar vi genom den nya kulverten bättre arbetsmiljö, med utrymme för sop- och tvättsugsrör som i ett slutet system kopplar nya miljöstationen med Akademiska sjukhuset. Den bidrar också till ökad säkerhet och kapacitet genom raka och breda transportvägar. Samtidigt med byggnationen har också konstverket 'Akademisk underjord' tagit form. Med sammanlagt sexhundra meter är det unikt i sin omfattning och erbjuder såväl en konstnärlig upplevelse som en direkt orienterande funktion sett till utformning och placering, säger Johan Edstav (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Konstgruppen på Kultur och bildning, förvaltning med ansvar för regionens kulturfrågor, gav det konstnärliga gestaltningsuppdraget till de tre konstnärerna Ossian Eckerman, Arvid Wretman och Daniel Diaz.Beställningen gjordes i början av 2016 och de tre konstnärerna har arbetat med verket på plats i kulverten i november och december 2016.

– Orsaken till att just dessa konstnärer anlitades var att de har erfarenhet av att jobba med muralkonst i stor skala. Alla tre är utbildade konstnärer och har visat att de klarar av storskaliga projekt. Tanken är att verket skapar en konstnärlig upplevelse men att det samtidigt har en orienterande funktion säger Eva Rosengren, konstprojektledare vid Kultur och bildning.

Ytterligare information:
Johan Edstav, (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden, 070 – 611 00 77
Eva Rosengren, projektledare konst, kulturenheten, Kultur och bildning, 018-617 62 62, 070-216 77 48
Jonas Eriksson, teknikchef, Landstingsservice, 0738 – 67 03 62

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Arvid Wretman arbetar med ett konstverk i en av Akademiska sjukhusets underjordiska kulvertar.

Arvid Wretman arbetar med ett konstverk i en av Akademiska sjukhusets underjordiska kulvertar.

Ladda ner bild
Kulvertkonst Akademiska sjukhuset Daniel Diaz

Kulvertkonst Akademiska sjukhuset Daniel Diaz

Ladda ner bild
Kulvertkonst Akademiska sjukhuset Ossian Eckerman

Kulvertkonst Akademiska sjukhuset Ossian Eckerman

Ladda ner bild