Nu startar Klinisk introduktionstjänst för EU/EES-läkare

2017-02-22 Pressmeddelande

Olika länders läkarutbildningar ser lite olika ut. I Sverige föregås legitimation till läkare exempelvis alltid av allmäntjänstgöring (AT). Därför startar nu Region Uppsala den 1 mars ett pilotprojekt för EU/EES-läkare som vill arbeta som läkare i Sverige – Klinisk introduktionstjänst (KIT).

Syftet med KIT är att hjälpa läkare med examen från något annat EU/EES-land att ta steget in på den svenska arbetsmarknaden som läkare. Den som har sin examen från ett svenskt lärosäte har redan genom sin allmäntjänstgöring (AT) stor erfarenhet av att arbeta med patienter. Så ser det inte alltid ut i andra länder. Dessutom skiljer sig strukturen för vårdens organisation åt.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Primärvården och Lasarettet i Enköping. Kliniskt träningscentrum (KTC) på Akademiska sjukhuset står för utbildningsmomenten, som utgör 20 procent.

De fem läkarna kommer nu att gå ett 11 månader långt program, halva tiden på Lasarettet i Enköping och halva tiden på vårdcentralerna i Tierp och Flogsta. Kursplanen innehåller bland annat moment som den svenska sjukvårdsorganisationen, patientsäkerhetslagen och patientsäkerhet samt sjukvårdssvenska. Den 1 mars är startdatum för denna första kull.

- Klinisk introduktionstjänst är en viktig åtgärd för att snabbt kunna få in läkare med utländsk kompetens i vår organisation och därmed för att säkra kompetensförsörjningen. Vi måste arbeta strukturerat med flera olika åtgärder för att rekrytera, behålla och utveckla personal, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande för personalutskottet, Region Uppsala.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande personalutskottet Region Uppsala, 070 – 763 40 71 Marianne Rutqvist, projektledare KIT, 070 – 611 15 25

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51