Nya mjuka linjen får 30-minuterstrafik

2017-02-06 Pressmeddelande

Två linjer i stället för tre, avgångar var 30:e minut och flera turer. Så kommer mjuka linjen att se ut från 14 augusti i år. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 6 februari.

– Den nya mjuka linjen gör det enklare för fler att resa till Akademiska sjukhuset och blir ett bra komplement till det nya linjenätet, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– De två linjerna får både fler avgångar och ökad turtäthet jämfört med dagens mjuka linjer. Trafiken ska även fortsättningsvis köras med bussar som är kortare och kommer närmare de start- och målpunkter som många av våra äldre och funktionsnedsatta resenärer har, säger Bertil Kinnunen.

Nya mjuka linjen kommer att bestå av två busslinjer. En linje har sträckningen Eriksberg – Kåbo – Akademiska sjukhuset – Uppsala centralstation – Gränbystaden – Salabacke – Johannesbäck – Årstagården. Linjen ska trafikeras var 30:e minut vardagar klockan 06.00-19.00 och på helger kl 09.00-19.00.

Den andra linjen kör sträckningen Gottsunda centrum – Sunnersta – Lugnet – Nåntuna Backe – Sävja. Linjen kommer att ha 30-minuterstrafik vardagar kl 06.00-19.00, sommartid kl 08.00-16.00.

Trafikstart för nya mjuka linjen blir 14 augusti i år, samtidigt som nya stadsbusslinjenätet införs.

För att få in synpunkter och förslag har UL ordnat dialogmöten på fyra platser i Uppsala där många invånare passerar och ca 1 500 personer tagit tillfället i akt för att diskutera kollektivtrafik vid dessa tillfällen. Utöver detta har ett dialogmöte genomförts med representanter för flera intresseorganisationer.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51