Region Uppsala ser över primärvården

2017-02-27 Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda vilken roll primärvården ska ha i framtidens hälso- och sjukvård. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

 

– Vi vill hitta bra förslag på hur primärvården kan förstärkas. Det behövs mer av patientcentrerad och hälsofrämjande vård med fokus på äldre och kroniskt sjuka. Vi vill också utveckla vården vid psykisk ohälsa och öka användningen av e-hälsa, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Uppdraget utgår från tidigare beslut om att Region Uppsala ska arbeta för att primärvården ska stärkas och få en större roll som första linjens vård genom att resurser förs över från sjukhusvård till primärvård. Inriktningen i arbetet är att området e-hälsa ska utvecklas och att det ska göras satsningar för att säkerställa tillgång till alla personalkategorier.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp i den kommande utredningen är:

  • Hur kan ett mer patientcentrerat och hälsofrämjande arbetssätt utvecklas med fokus på personer med kroniska sjukdomar och äldre?
  • Hur kan arbetet med omhändertagande av psykisk ohälsa utvecklas?
  • Hur kan användning av e-hälsa och digitala verktyg utvecklas?
  • Hur kan primärvården attrahera och behålla kompetens?
  • Vilka kunskaps-, uppföljnings- och utvecklingsstöd behövs inom primärvården?
  • Hur kan Region Uppsalas sistahandsansvar tydliggöras och finansieras?

– I det fortsatta arbetet är det nödvändigt med dialog med patienter, medarbetare och privata vårdgivare. De bär alla på stor kunskap, erfarenhet och idéer om hur primärvården kan utvecklas, säger Malena Ranch.

Rapporten ska färdig i oktober 2017 och kommer att ligga till grund för kommande revideringar av förfrågningsunderlag för vårdval samt regionplan och budget.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 27 februari

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51