Satsningar på kollektivtrafik gav stark ökning av resor

2017-02-03 Pressmeddelande

I Uppsala län ökade resandet mest i landet 2015 jämfört med året innan. Enligt en rapport från myndigheten Trafikanalys var ökningen 12 procent.

– Satsningar på framför allt tågtrafiken i länet har gjort att kollektivtrafiken lockar fler att resa mera klimatsmart än om de använt egen bil, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Ökningen av antal resor i UL-trafik mellan åren 2014 och 2015 var 12 procent och det var bäst i landet, säger Bertil Kinnunen.

– I rapporten från Trafikanalys framgår att Uppsala län kommer på fjärde plats när det gäller antal resor per invånare. Bara i Stockholms län, Västra Götaland och Region Skåne gjordes fler resor per invånare, säger Bertil Kinnunen.

Länsinvånarna gjorde i genomsnitt 109 kollektivtrafikresor per person.

När det gäller utbudet av kollektivtrafik, mätt i antal utbudskilometer, har Uppsala län landets näst högsta värdet, bara Stockholms län har ett högre utbud.

Rapporten gäller resandet med den upphandlade lokala- och regionala kollektivtrafiken vilket för Uppsala län betyder att det är UL-trafiken som avses.

Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2015, Trafikanalys.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51